Now showing items 202-221 of 347

  • Narrative reasoning and coherent alignment in field placement 

   Vindegg, Jorunn; Smeby, Jens-Christian (Social Work Education;Published online: 11 Jul 2019, Journal article; Peer reviewed, 2019-06-30)
   In social work, field placement is considered an essential component to prepare students for professional practice. A significant degree of disjunction between academic and practical learning also is asserted. The present ...
  • Nav-reformen : sosialarbeidernes profesjon utfordres 

   Røysum, Anita (Fontene forskning;(1), Journal article; Peer reviewed, 2010-06)
   Tema for denne artikkelen er om sosialarbeidernes språk endres i møtet med Nav-organiseringen: Om det skjer endringer i sosialarbeidernes profesjonsdiskurs, som igjen fører til endringer i faglig praksis. Artikkelen ...
  • Nav-veilederes dilemmaer i oppfølgingen av personer med psykiske helseproblemer 

   Bråthen, Magne (Søkelys på arbeidslivet;Årgang 37, nr.1-2-2020, Journal article; Peer reviewed, 2020-05-04)
   Navs innsats for å få personer med nedsatt funksjonsevne over i arbeid skal være erfarings- og kunnskapsbasert. Elementer fra Supported Employment har derfor fått utvidet plass i veiledningen ved Nav-kontorene. Denne ...
  • Når klemmen protokollføres - Klem som alternativ til tvang på ungdomshjem 

   Hansen, Vegard Torvund (Bachelor thesis, 2017)
   Innføring av kjærlighet i barnevernsloven står for dør. Forfatteren drøfter derfor muligheten til å gi en klem som alternativ til tvang, hovedsaklig ved utageringssituasjon på ungdomshjem. Oppgaven dreier seg rundt ...
  • Når religion blir synonymt med etnisitet - om ungdoms tro og religiøsitet i fosterhjem 

   Hauge, Erling (Bachelor thesis, 2017)
   Når det snakkes om religion og tro i barnevernsammenheng knyttes det ofte til barn med annen etnisitet enn norsk. Selv i forslaget til ny barnevernlov snakkes det utelukkende om religion i sammenheng med etnisitet og kultur. ...
  • Når samvær ikke er til barnets beste – samvær etter barneloven i saker med påstander om vold 

   Aarnæs, Kamilla (Bachelor thesis, 2017)
   Foreldres samlivsbrudd er et fenomen som berører stadig flere barn. Selv om de fleste foreldre som skiller lag, blir enige om bosted og samvær, er det likevel en økende andel foreldre som ikke blir enige, og som må gå ...
  • Negotiating client positions: parents with custodial disagreements talking about their experiences with child welfare workers 

   Jevne, Kari Sjøhelle (Nordic Social Work Research;Volume 7, 2017 - Issue 3, Journal article; Peer reviewed, 2017-05-14)
   Children living with prolonged parental custodial disagreements are in a vulnerable position and may be in need of child welfare assistance. However, the responsibilities of the child welfare service (CWS) in cases involving ...
  • 'New Blood': A contemporary GIM programme. 

   Fuglestad, Svein (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   This article is a presentation of a new contemporary Guided Imagery and Music (GIM) program based on orchestral re-recordings of various tracks by the English pop and rock musician Peter Gabriel. The intention is to share ...
  • New directions in evidence-based policy research: a critical analysis of the literature 

   Oliver, Kathryn; Lorenc, Theo; Innvær, Simon (Health Research Policy and Systems;12(34), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Despite 40 years of research into evidence-based policy (EBP) and a continued drive from both policymakers and researchers to increase research uptake in policy, barriers to the use of evidence are persistently identified ...
  • The NICHD Protocol: Guide to Follow Recommended Investigative Interview Practices at the Barnahus? 

   Baugerud, Gunn Astrid; Johnson, Miriam S. (Chapter; Peer reviewed, 2017)
  • The Nordic Welfare Model in the Twenty-First Century. The Bumble-Bee Still Flies! 

   Halvorsen, Rune; Hvinden, Bjørn; Schøyen, Mi Ah (Social Policy and Society;, Journal article; Peer reviewed, 2015-04-08)
   The Nordic countries are admired for high employment, low levels of poverty and inequality, encompassing welfare states, and peaceful industrial relations. Yet the model is criticised for hampering the employment ...
  • OAS-arbeid blant enslige mindreårige med midlertidig oppholdstillatelse 

   Andreassen, Marthe (Bachelor thesis, 2017)
   I denne oppgaven har jeg belyst temaet om midlertidig oppholdstillatelse for enslige mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år, og sett på hvordan barnevernspedagogen kan legge til rette for en opplevelse av sammenheng i ...
  • Obstetric anal sphincter injury by maternal origin and length of residence: a nationwide cohort study 

   Sørbye, I.K.; Bains, Sukhjeet; Vangen, Siri; Sundby, Johanne Sommerschild; Lindskog, Benedikte V; Owe, Katrine Mari (BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology;Volume 129, Issue 3, Peer reviewed; Journal article, 2021-10-28)
   Objective: To estimate the association between maternal origin and obstetric anal sphincter injury (OASI), and assess if associations differed by length of residence. Design: Population-based cohort study. Setting: ...
  • Om brystkreft og fysisk aktivitet i sosialt arbeid 

   Aagesen, Inger Beate (Bachelor thesis, 2017)
   Kreft er en sykdom som rammer over 30.000 personer hvert år i Norge. Tall fra kreftforeningen viser at rundt 200 kreftformer rammer mennesker i alle aldre, hvor brystkreft er en av disse. 3415 kvinner fikk brystkreft i ...
  • Om to typer faglighet som leder av NAVs sosialtjeneste 

   Sjølyst, Silje Elfrida (Bachelor thesis, 2017)
   Denne bacheloroppgaven handler om forholdet mellom sosialt arbeid og ledelse, som to typer faglighet, og hvordan det kan forstås i lys av å lede sosialtjenesten i NAV. Nærmere bestemt ønsker jeg å fokusere på hvordan leder ...
  • Omsorg for andre(s) barn - barnevern, profesjon og integrering 

   Eide, Ketil; Rugkåsa, Marianne; Ylvisaker, Signe (Fontene;8(1), Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Artikkelen tar utgangspunkt i et forskningsprosjekt knyttet til videreutdanningen Barnevern i et minoritetsperspektiv. Som et ledd i det pedagogiske opplegget ved fire høgskoler 1) leverte deltakerne på denne videreutdanningen ...
  • 'On Caseworkers’ writing in Child Welfare − when less is more' 

   Skotte, Pernille Stornæss (European Journal of Social Work;, Journal article; Peer reviewed, 2018-05-02)
   This article describes the fragmentary and sometimes incoherent way caseworkers record cases in child welfare work. While recording practices are often criticised and the relevance of the case records, for both the child ...
  • Opplæring i forebygging og mestring av aggresjon - en nødvendighet i arbeid med utsatte barn og unge 

   Storø, Jan; Laiseau, Edouard; Torp, Christian Smedstad; Ørbæk, Morten (Norges barnevern;89(4), Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Ansatte i institusjoner for barn og ungdommer arbeider i en hverdag der aggresjon og vold er tilstede, enten som mulighet eller som realitet. De har behov for kunnskap om disse utfordringene og ferdigheter i hvordan de ...
  • Out of home care in Norway and Sweden - similar and different 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Höjer, Ingrid; Sjöblom, Yvonne; Storø, Jan (Psychosocial Intervention/Intervencion Psicosocia;22(3), Journal article; Peer reviewed, 2013)
   An overview of the current situation in the out-of-home care in Norway and Sweden is presented in this article; also the development in later years is described and discussed. Socially, politically and culturally there ...
  • Out-of-Home Placements and Notions of Family in Norway and in France 

   Picot, Aurélie (Sosiologi i dag;42 (3-4), Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Comparative welfare state research has shown that French and Nordic welfare systems provide similar high levels of support legislated for families, but differ in their treatments of the family unit. This article explores ...