Now showing items 442-446 of 446

  • Å beslutte med henblikk på risiko? Når politikken dytter ansvaret over på barnevernets ansatte 

   Aamodt, Hilde Anette (Peer reviewed; Journal article, 2017)
   Artikkelens tema er hvordan barnevernet, gjennom sine kommunikative beslutninger, skaper praksis. Mer konkret har jeg undersøkt hvordan saksbehandlerne i barnevernets undersøkelser kommer fram til beslutninger gjennom å ...
  • Å LEVE GODE LIV SOM SEG SELV. Sosialt arbeid i møte med ungdom som opplever kjønnsinkongruens 

   Øvrum, Marthe (Bachelor thesis, 2017)
   For meg handler en viktig del av sosialt arbeid om å bidra til at mennesker kan få leve gode liv som seg selv. I dagens samfunn er dette utfordrende for ungdom som opplever kjønnsinkongruens.Det forplikter oss som ...
  • Å møte utfordrende barn i skolen 

   Koot, Elin Michaela (Bachelor thesis, 2017)
   På alle skoler finner vi barn som er litt ekstra utforfrende, barn som vi er bekymret for og barn vi kanskje ikke helt vet hvordan vi skal hjelpe. Hva vil det si å være et barn med særlige behov eller et barn med ...
  • Å ta empirien på alvor v.2.0. 

   Tilden, Terje; Solem, May-Britt; Thuen, Frode; Lorås, Lennart; Stokkebekk, Jan; Whittaker, Kristoffer (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   I denne artikkelen drøftes status og utfordringer vedrørende grunnlagstenkningen for kunnskap og vitenskap innen systemisk praksis. Bakgrunnen er en bekymring for at vårt fagfelt i hovedsak er inspirert av teorier hentet ...
  • Å utvikle personlig kompetanse 

   Levorsen, Jørgen (Bachelor thesis, 2017)
   Denne bacheloroppgaven er skrevet i forbindelse med avslutning av Bachelorstudiet i barnevern. Som barnevernspedagog skal jeg utføre sosialfaglig arbeid som i første rekke innebærer å samhandle med de jeg skal bistå, men ...