• Den tvetydige morskroppen. Om morskap, transcendens og etikk hos Beauvoir og Levinas 

      Holte, Stine (Teologisk Tidsskrift;Årgang 8, nr. 1-2019, Journal article; Peer reviewed, 2019-03-22)
      Artikkelen undersøker forholdet mellom mors kropp, transcendens og etikk hos Simone de Beauvoir og Emmanuel Levinas. Mens Beauvoir beskriver erfaringen av kroppslig transcendens i graviditet og morskap på en måte som får ...