• The association between preschool quality and objectively assessed physical activity among Norwegian preschoolers 

   Johannessen, Kjersti; Bjørnestad, Elisabeth; Nilsen, Ada Kristine Ofrim; Ylvisåker, Einar; Nornes-Nymark, Merete; Engesæter, Mari; Pedersen, Lillian; Aadland, Eivind (Journal for Reseach in Arts and Sports Education;Vol 4, No 2, Journal article; Peer reviewed, 2020-12-28)
   Various aspects of the preschool environment may either promote or restrict children’s moderate- to-vigorous physical activity (MVPA), for example through opportunities for outdoor play. The aim of the present study was ...
  • Innendørs risikofylt lek – et bidrag til spenning og variasjon i barnehagens lekemiljøer 

   Kleppe, Rasmus; Sando, Ole Johan; Hansen Sandseter, Ellen Beate (Journal for Research in Arts and Sports Education;Vol. 4 | No. 2 | 2020: Fysisk aktivitet, kropp og bevegelse i barnehagen, Peer reviewed; Journal article, 2020-12-28)
   Risikofylt lek er en form for lek som kan bidra til både barns trivsel og utvikling, men som det er lite forsket på. I denne studien har vi undersøkt ulike aspekter ved risikofylt lek i barnehagers innemiljø. Studien baserer ...