• Ute er de, men hva gjør barn under tre år ute i barnehagen? 

   Tandberg, Cato; Kaarby, Karen Marie Eid (Nordisk barnehageforskning;Årg 18 (2019), Journal article; Peer reviewed, 2019-06-04)
   Denne studien bruker analyse av videobservasjoner for å supplere ITERS-R (Infant / Toddler Environment Rating Scale –Revised) resultater fra 206 barnegrupper i Norge. Vi analyserer 53 videoobservasjoner av ett- til treåringer ...
  • Utvikling av barnehagepersonalets relasjonelle praksis - samarbeid mellom teori og praksis 

   Bae, Berit (Tidsskriftet FoU i praksis;3 (1), Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Denne artikkelen tar utgangspunkt i prosjekter som bygger på samarbeid mellom teori og praksis, med fokus på kvaliteter i relasjonsprosesser mellom barnehagepersonale og barn. I motsetning til deduktive oppfatninger ...
  • A values base for the Norwegian kindergarten: common ground across cultural affiliations? 

   Hovdelien, Olav (Journal of Moral Education;42(1), Journal article; Peer reviewed, 2013-01-18)
   One of the major challenges facing modern-day secular states is the issue of social integration. The issue discussed in this article is how it is possible to arrive at unifying values in a multicultural society that is ...
  • Veien hjem i Lisa Aisatos En fisk til Luna 

   Fodstad, Cecilie Dyrkorn; Alfheim, Ingvild Kristin (Barn;Barn nr. 1 - 2017, Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Det norske bildeboklandskapet har overveiende hatt karakterer med vestlig utseende, men det siste tiåret ser vi en tendens til at det er noen eksperimentelle bildebokskapere som utforsker spørsmål om migrasjon, identitet ...
  • Vennskap mellom de yngste barna i barnehagen 

   Greve, Anne (Nordisk barnehageforskning;2,(2), Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Vennskap er både et fenomen og en begrepsmessig konstruksjon, som man kan hevde er problematisk for en utenforstående å observere. Med utgangspunkt i et livsverdensperspektiv har jeg studert hvordan vennskap mellom små ...
  • Visual dialogue: A drawn conversation about the city of Fez 

   Jamouchi, Samira (Synnyt/Origins. Finnish Studies in Art;2, Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The visual essay with moving images, see the link below to the video “Visual Dialogue Fez”, is an invitation to the viewer to approach the urban experience given by the female participant of this project. She narrates and ...
  • Vocalic Intrusions in Consonant Clusters in Child-Directed vs. Adult-Directed Speech 

   Garmann, Nina Gram; Hansen, Pernille; Simonsen, Hanne Gram; Holm, Elisabeth; Tengesdal, Eirik; Post, Brechtje; Payne, Elinor (Frontiers in Psychology;July 2021 | Volume 12 | Article 688002, Peer reviewed; Journal article, 2021-07-19)
   In this paper, we investigate a prosodic-phonetic feature in child-directed speech within a dynamic, complex, interactive theoretical framework. We focus on vocalic intrusions, commonly occurring in Norwegian word initial ...
  • What makes ethnicity matter? 

   Knudsen, Jan Sverre (European meetings in ethnomusicology;12, Journal article; Peer reviewed, 2008)
   What makes ethnicity matter? For most ethnomusicologists, as well as for the discipline as such, there is an underlying assumption that the cultivation of ethnic belonging is of fundamental importance for minority groups, ...
  • Å involvere barnehagelærere i forskning - muligheter for flerspråklighetsforskningen 

   Garmann, Nina Gram; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Tkachenko, Elena (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Sammendrag Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (Kunnskapsdepartementet, 2017) fordrer at barnehagene støtter flerspråklige barns utvikling av både hjemmespråket og norsk eller samisk. Dette krever at barnehagelærere ...
  • Å lese medietekster på iPaden. Observasjoner av en medievant fireårings bruk av iPad i hjemmet. 

   Jæger, Henriette (Peer reviewed; Journal article; Journal article, 2016-06-21)
   Artikkelen tar utgangspunkt i tre observasjoner av en gutt på fire år som bruker iPad på fritiden. Den søker å synliggjøre de strategiene dette barnet velger for å skaffe seg tilgang til ulike medietekster, hvordan ...
  • Å overse et barn - om lek og samhandling i den flerkulturelle barnehagen 

   Evenstad, Randi (Barn;3-4, Journal article; Peer reviewed, 2007)