• Att balansera på eggen av Ockhams rakkniv: om hypotetiska konstrukt i Svartdal (2014) 

   Klintwall, Lars; Berggren, Rasmus (Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;42(2), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   En viktig skillnad mellan behaviorister och kognitivister är inställningen till hypotetiska konstrukt. Behaviorister (se exempelvis Moore, 2008) intar ofta en starkt restriktiv hållning gentemot hypotetiska konstrukt, medan ...
  • Comparability of the social skills improvement system to the social skills rating system: A norwegian study 

   Gamst-Klaussen, Thor; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Svartdal, Frode; Strømgren, Børge (Scandinavian Journal of Educational Research;2014, Journal article; Peer reviewed, 2015-10-21)
   The Social Skills Improvement System-Rating Scales (SSIS-RS) is a multi-informant instrument assessing social skills and problem behavior in children and adolescents. It is a revised version of the Social Skills Rating ...
  • En enhetlig forklaringsmodell: Innledning til Donahoe (2003) Selectionism 

   Ree, Gunnar (Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;(1), Journal article; Peer reviewed, 2013)
  • Enkle funksjonelle analyser av upassende verbal atferd 

   Vandbakk, Monica (Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;41(1), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Bakgrunnen for denne artikkelen var et framlegg ved forseminaret til NAFOs årsmøteseminar i 2014 som omhandlet funksjonelle analyser. Poenget med innlegget var tredelt. Det ble først presentert et forslag til hvordan enkle ...
  • Er alle abstraksjoner hypotetiske konstrukter? 

   Eilifsen, Christoffer; Arntzen, Erik (Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;41(2), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   133 I 2011 publiserte Eilifsen, Vie og Arntzen (EVA) en artikkel i Norsk tidsskrift for atferds - analyse (NTA) som beskriver hvordan feno - mener knyttet til hukommelse blir analysert og forsket på innen atferdsanalyse ...
  • Funksjonelle analyser: status, utfordringer og veien videre 

   Arntzen, Erik (Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;41(1), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   This article provides an overview of the status and ongoing discussions within the area referred to as functional analyses. In addition, some important future directions are pointed out. Functional analysis has been an ...
  • Levels of Selection: A Place for Cultural Selection. 

   Holth, Per (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Skinner discussed the principle of “selection by consequences” as a causal mode at three different levels: (i) phylogeny, (ii) ontogeny, and (iii) culture. After many decades of vigorous resistance, following the ...
  • Natural, Behavioral and Cultural Selection/Analysis: An Integrative Approach 

   Couto, Kalliu; Sandaker, Ingunn (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   In Selection by Consequences, Skinner (1981) described a causal model that explains human behavior as a joint product of three levels of selection: (i) the contingencies of survival involved in ...
  • Om begreper: Forståelse av Selvet i Atferdsanalyse 

   Løkke, Jon A; Løkke, Gunn E H; Arntzen, Erik (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   In dictionaries, the “self” is described as “… a central and unique side to an individual´s personality, characterized by the individual´s organized and lasting experiences of his or her identity.” For behaviorists the ...
  • Om bruken av begrepet naming i atferdsanalyse 

   Arntzen, Erik; Lian, Torunn (Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;41(2), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Begrepet naming har ulik betydning innen ulike deler av den atferdsanalytiske litteraturen. Når samme begrep brukes for ulike atferdsfenomen kan det lett oppstå misforståelser. I denne artikkelen identifiserer vi hvordan ...
  • Propositional Logic and Formal Codification of Behavioral Operations 

   Salthe, Gunnar; Løkke, Jon Arne; Arntzen, Erik (Behavior and Philosophy;41, Journal article; Peer reviewed, 2015)
   A formal symbolic language for behavioral operations is proposed, based on propositional logic. The system describes how an experiment changes an organism's physical environment. With few exceptions, the codification system ...
  • Psychopathology as a result of selection by consequences exemplified by autism spectrum disorders (ASD). 

   Eikeseth, Svein (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   B. F. Skinner is one of the most important 20th century psychologists, and the 1981 paper Selection by Consequences is among his most important contributions. In this paper, Skinner integrates evolutionary ...
  • Reflections on historical and future aspects of behavior analysis 

   Arntzen, Erik; Vandbakk, Monica (Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;41(1), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   The Norwegian Association of Behavior Analysis celebrated its 40th anniversary in 2013. At the annual meeting, we arranged a symposium on the historical and future trends in behavior analysis. Ten people agreed to be part ...