• Etablering av matematiske begreper ved betinget diskriminasjonstrening 

      Lian, Torunn; Arntzen, Erik (Norsk tidsskrift for atferdsanalyse;Nummer 2 (VINTER 2018), Journal article; Peer reviewed, 2018)
      Denne studien undersøkte om sju barneskoleelever i alderen åtte til ti år framviste enkel forståelse av matematiske begreper etter matching-to-sample (MTS) trening og test for stimulusekvivalens. Stimulussettet besto av ...