• Navngiving og emergens av stimulusekvivalensklasser hos barn 

      Augland, Hanne; Arntzen, Erik (Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;Nummer 2 (VINTER 2020), Journal article; Peer reviewed, 2020)
      Rollen navngivning har ved emergens av ekvivalensklasser har lenge vært omdiskutert. Navngiving har blant annet blitt foreslått som unødvendig, men med en mulig fasiliterende rolle. I den presenterte studien deltok fem ...