• Etablering av vokale mands ved bruk av Modified Incidental Teaching Sessions 

      Dyvesveen, Håvard; Christensen, Rita; Gladmann-Sørheim, Dag; Klintwall, Lars (Norsk tidsskrift for atferdsanalyse;40(2), Journal article; Peer reviewed, 2013)
      Studien er basert på Modified Incidential Teaching Sessions (MITS), som er en blanding av tradisjonell særtrening og mer ustrukturert incidental teaching. MITS går ut på at man innfører tre omganger med prompts med ros ...