• Stimuluskontroll i språkopplæring–En innføring 

      Olaff, Heidi Skorge; Eikeseth, Svein (Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA);Årgang 48, Nummer 2 (Vinter 2021), Peer reviewed; Journal article, 2021)
      Et overordnet mål med denne artikkelen er å tilby en oversikt over prosedyrer for å etablere stimuluskontroll for å styrke verbal atferd, samt oppmuntre til videre forskning innen stimuluskontroll og etablering av verbal ...