• Kontekstuell kontroll og si-gjøre korrespondanse under spilling på spillautomat 

      Torve, Bjørn André; Lian, Torunn; Arntzen, Erik (Norsk tidsskrift for atferdsanalyse;Årg 47, nr 2, Journal article; Peer reviewed, 2020)
      Tidligere studier har vist at spilling på spillautomater kan komme under kontroll av stimuli i omgivelsene. Ytterligere kunnskap om hvilke miljøhendelser som kan komme til å kontrollere slik atferd, kan bidra til en bedre ...