• Kartlegging av systemintervensjoner i skole: effekt på klassemiljø og prososial atferd 

      Strømgren, Børge; Berg, Trygve; Gajic, Kate Kristine; Hansen, Tine; Tellefsen, Fredrik Hollerud (Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;40(1), Journal article; Peer reviewed, 2013)
      Målet for studien var å undersøke om et program for systemintervensjon (helART) var implementert etter de standarder som brukes internasjonalt og om graden av implementering økte med tiden programmet var brukt. Videre var ...