• Adferdsanalyse som forskningsdisiplin 

   Ree, Gunnar (Norsk tidsskrift for atferdsanalyse, Journal article; Peer reviewed, 2010)
   Adferdsanalyse er et forskningsfelt som består av eksperimentell adferdsanalyse, kon¬septuell adferdsanalyse, og anvendt adferdsanalyse. Hvert av feltene byr på varierte og interessante forskningsspørsmål og videnskapelige ...
  • Arv og miljø i stadig endring 

   Holth, Per (Chronicle, 2010)
   I Brage finner du siste tekst-versjon (postprint) av artikkelen. Forlagets versjon finner du på forskning.no
  • Training structures and the formation of equivalence classes 

   Arntzen, Erik; Hansen, Steffen (European Journal of Behavior Analysis;12(2), Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Different training structures have produced different outcomes of equivalence yields when using a simultaneous training protocol. According to the discrimination analysis by R. R. Saunders and Green (1999), the number of ...
  • Anvendelse av Matching-to-Sample prosedyrer i etableringen av akademiske ferdigheter 

   Arntzen, Erik; Lian, Torunn; Halstadtrø, Lill-Beate (Norsk tidsskrift for atferdsanalyse;38(1), Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Stimulusekvivalens har vært et sentralt forskningsområde innen atferdsanalyse i over 40 år. Selv om dette forskningsområdet i utgangspunktet rettet søkelyset mot praktiske problemstillinger, har mye av forskningen konsentrert ...
  • Eksperimentelle studier av hukommelse innen kognitiv psykologi og atferdsanalyse 

   Eilifsen, Christoffer; Vie, Aleksander; Arntzen, Erik (Norsk tidsskrift for atferdsanalyse;38(2), Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Kognitiv psykologi har i større grad enn atferdsanalyse interessert seg for fenomener slik de inngår i dagligdagse språkkategorier. Hukommelse1 er et slikt begrep. I kognitiv hukommelsesforskning benyttes det ofte en ...
  • Functional assessment and behavioural intervention for eating difficulties in children with autism: a study conducted in the natural environment using parents and ABA tutors as therapists 

   Gale, Catherine M.; Eikeseth, Svein; Rudrud, Eric (Journal of Autism and Developmental Disorders;10, Journal article; Peer reviewed, 2011)
  • Atferdsanalytisk forskning på demens: fokus på hvordan betingete diskriminasjonsprosedyrer kan anvendes 

   Steingrimsdottir, Hanna S.; Arntzen, Erik (Norsk tidsskrift for atferdsanalyse;38 (2), Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Demens er en samling sykdommer som rammer omtrent 3% av befolkningen over 65 år. Av de som er 85 år eller eldre blir 20% diagnostisert med sykdommen. I denne artikkelen beskriver vi demens, samt hvordan man kartlegger om ...
  • Postnatal exposure to PCB 153 and PCB 180, but not to PCB 52, produces changes in measures of attention, activity level and impulsivity in outbred male Wistar Kyoto rats 

   Johansen, Espen Borgå; Knoff, Monica; Fonnum, Frode; Lausund, Per; Walaas, S. Ivar; Wøien, Grete; Sagvolden, Terje (Journal article; Peer reviewed; Journal article, 2011)
   Background: Polychlorinated biphenyls (PCBs) are a class of organic compounds that bioaccumulate due to their chemical stability and lipophilic properties. Humans are prenatally exposed via trans-placental transfer, ...
  • Single-subject withdrawal designs in delayed matching-to-sample procedures 

   Eilifsen, Christoffer; Arntzen, Erik (European Journal of Behavior Analysis;12(1), Journal article; Peer reviewed, 2011)
   In most studies of delayed matching-to-sample (DMTS) and stimulus equivalence, the delay has remained fixed throughout a single experimental condition. We wanted to expand on the DMTS and stimulus equivalence literature ...
  • On the role of trial types in tests for stimulus equivalence 

   Eilifsen, Christoffer; Arntzen, Erik (European Journal of Behavior Analysis;10(2), Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Some studies which have shown that differences in outcome on tests for stimulus equivalence dependent on different training structures, have run the tests as separate blocks without baseline trials interspersed in between ...
  • Training conditional discriminations with fixed and titrated delayed matching to sample in children 

   Lian, Torunn; Arntzen, Erik (Journal of Behavior Analysis;12(1), Journal article; Peer reviewed, 2011)
   In a series of experiments, we investigated the effects of delayed matching-to-sample (DMTS) on responding in accordance with stimulus equivalence in children. In Experiment 1, 20 participants were assigned to either 3 s ...
  • Establishing equivalence classes in children using familiar and abstract stimuli and many-to-one and one-to-many training structures 

   Arntzen, Erik; Nikolaisen, Silje Lunde (European Journal of Behavior Analysis;12(1), Journal article; Peer reviewed, 2011)
   In the present experiment, the effects of responding in accordance with stimulus equivalence were tested using one-to-many (OTM) and many-to-one (MTO) training structures and familiar and abstract stimuli. Sixteen typically ...
  • Response to sample requirements in conditional discrimination procedures 

   Arntzen, Erik; Braaten, Live Fay; Lian, Torunn; Eilifsen, Christoffer (Journal of Behavior Analysis;12(2), Journal article; Peer reviewed, 2011)
   The present experiment examined number of training trials as a function of a required response to sample in establishing conditional discriminations and testing for responding accordance with stimulus equivalence. Reaction ...
  • Miljøet i atferdsanalyse 

   Løkke, Jon Arne; Løkke, Gunn; Arntzen, Erik (Norsk tidsskrift for atferdsanalyse;38(1), Journal article, 2011)
   I denne nye spalten “Om begreper” analyseres miljøbegrepet. Stimuli utgjør miljøets struktur. Stimuli inngår i klasser på samme måte som responser. Selve begrepet “stimulus” kan få oss til å tenke på avgrensede ting og ...
  • Outcomes of behavioral intervention for children with autism in mainstream pre-school settings 

   Eldevik, Sigmund; Hastings, Richard P.; Jahr, Erik; Hughes, J. Carl (Journal article; Peer reviewed, 2011-04-07)
   We evaluated outcomes for 31 children with autism (2–6 years of age at intake) who received behavioral intervention in mainstream pre-school settings and a comparison group of 12 children receiving treatment as usual. After ...
  • Rat Models of ADHD 

   Sagvolden, Terje; Johansen, Espen Borgå (Current Topics in Behavioral Neurosciences;9, Chapter; Peer reviewed, 2011-04-13)
  • Inndeling av atferdsanalysen i subsystemer eller arbeidsområder 

   Løkke, Jon Arne; Arntzen, Erik; Løkke, Gunn Elisabeth Haagensen (Norsk tidsskrift for atferdsanalyse;39(1), Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Atferdsanalyse som fagdisiplin, eller vitenskapelig system, kan inndeles i arbeidsområder eller subsystemer, som bør være gjensidig relaterte og avhengige for å utvikle hele systemet. Subsystemene er konseptuell atferdsanalyse, ...
  • Praktiske øvelser innen felles oppmerksomhet for barn med autisme 

   Fossnes, Janne; Olaff, Heidi Skorge; Isaksen, Jørn (Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;39(2), Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Utstrakt forskning dokumenterer at barn med autisme mangler eller har begrenset ferdigheter innen felles oppmerksomhet. Barn med autisme har en syndromspesifikk svikt innen felles oppmerksomhet. Felles oppmerksomhet er for ...
  • Studiet av hukommelse hos personer med demens 

   Antonsen, Anette Brogård (MALKS;2012, Master thesis, 2012)
   Med stadig økende levealder øker også andelen mennesker med aldersrelaterte lidelser som demens. Det økte antallet mennesker med demens gir både samfunnsmessige og individuelle utfordringer. Utfordringene består i gode ...
  • En gjennomgang og sammenligning av prosedyrer for etablering av betingede forsterkere 

   Vandbakk, Monica (Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse;39(2), Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Konseptet betinget forsterkning har en viktig plass i systematiske teorier om atferd. I en atferdsanalytisk tradisjon kan betingede forsterkere defineres som stimuli med ervervet forsterkende effekt gjennom sin korrelasjon ...