• Boteh : som et transkulturelt ornament 

      Masuleh, Maryam Zadrafii (Master thesis, 2011)
      Denne masteroppgaven i formgiving, kunst og håndverk, har som hovedtema å finne de potensialene som flerkulturelle elementer kan ha i undervisningen i faget kunst og håndverk i den norske skolen. Utgangspunktet for ...