• «Et Komisk Synspunkt» En sammenlikning av to Komedier 

      Øvrevik, Thorbjørn (Master thesis, 2017)
      Gjennom en forestillingsanalyse har jeg forsket på komiske øyeblikk og hvordan disse kan skapes ved hjelp av skuespiller og improvisasjonskunsten. Jeg har benyttet meg av observasjoner av Den Stundesløse og Micetro for å ...