• Ungdoms bruk av skolehelsetjenesten 

      Finpå, Torunn Helene Gammelsrud (Master thesis, 2016)
      Bakgrunn: Skolehelsetjenesten betegnes som den viktigste helsetjenesten rettet mot barn og unge, men studier av sammenheng mellom ungdoms helse og bruk av skolehelsetjenesten er mangelfull. Hensikt: Studiens hensikt var ...