• Hvordan oppfatter og praktiserer folkehøgskolelærere allmenndannelse? 

      Brekke, Kristian Taugbøl (Master thesis, 2020)
      Folkehøgskolen er et skoleslag som er et supplement til det formelle utdanningssystemet vi har i Norge (Utdanningsdirektoratet, 2015). Allmenndannelse og folkeopplysning er det overordnede rammeverket som folkehøgskolelærere ...