• Algebraisk tenkning på barnetrinnet 

   Eskeland, Marianne (Master thesis, 2020)
   Jeg har undersøkt i hvilken grad matematikklærere på barnetrinnet er forberedt på å jobbe med algebra som et av kunnskapsområdene i matematikk i den nye læreplanen som innføres høsten 2020. Dette har jeg gjort ved å ...
  • Algebraisk tenkning på småtrinnet 

   Fjelltveit, Vera (SKUT;2019, Master thesis, 2019)
   Denne oppgaven handler om algebraisk tenkning på småtrinnet. Arbeidet er gjort i Danmark. Mitt forskningsspørsmål er: Hvordan tilrettelegger og forstår lærere algebraisk tenkning på småtrinnet? For å finne ut av dette ...