• Endring i digital kompetanse hos elever på småskoletrinnet 

      Hultin, Hilde (Master thesis, 2017)
      Formålet med denne masteroppgaven er å se nærmere på hvordan den digitale kompetansen hos elever på småskoletrinnet er i endring. Problemstillingen lyder: Hvordan har den digitale kompetansen hos elever på 4. trinn endret ...