• Hvordan er holdningen til ROBEK hos ledelsen i en kommune? 

      Minnesjord, Ingunn (Master thesis, 2016)
      Register om betinget godkjenning og kontroll (forkortet ROBEK) ble innført i Norge i 2001. Kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse står i fare for å bli innmeldt i dette registeret, noe som innebærer økt ...