• Arbeidsmiljøundersøkelser, teori og praksis, NAV som case 

      Gaup, Anna Lena (Master thesis, 2018)
      Anerkjent forskning danner et solid grunnlag for å kunne peke på viktige arbeidsmiljøfaktorer, hva som kjennetegner gode måleverktøy og hva som kan være hensiktsmessige arbeidsmiljøtiltak. I denne studien undersøker jeg ...