• Lojalitet og profesjonell standard. En studie av mellomledere i politiet 

      Valland, Tatanya Ducran (Skriftserien avhandling;(5), Peer reviewed; Doctoral thesis, 2015)
      Lojalitet og profesjonell standard – En studie av mellomledere i politiet Hvordan oppfatter og håndterer mellomledere i politiet de ofte motstridende forventningene om lojalitet, og hvordan forholder disse forventningene ...