Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBelsom, Einar
dc.contributor.authorBerge, Eivind
dc.date.accessioned2018-11-08T09:43:06Z
dc.date.available2018-11-08T09:43:06Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/6322
dc.descriptionMaster i økonomi og administrasjonen
dc.description.abstractTall fra Verdipapirsentralen og AksjeNorge viser at norske privatpersoner som eier norske børsnoterte enkeltaksjer diversifiserer sine aksjeporteføljer i liten grad. Jeg undersøker hvorfor ved å intervjue 15 medlemmer av Aksjegruppen HiOA og Børsgruppen Aktie, studentforeninger som arbeider med å spre kunnskap om aksjemarkedet, og ved en egen spørreundersøkelse publisert på Nordnetbloggen med 127 respondenter. Jeg finner at manglende diversifisering skyldes at noen kun vil kjøpe aksjer de selv har analysert, transaksjonskostnader, at noen ikke ønsker å diversifisere fordi det minsker den allerede lille sjansen for avkastning som er langt høyere enn markedet, at noen ser på risiko som spennende i seg selv, og at noen er opptatt av andre faktorer enn risiko og avkastning. Forklaringene er ikke gjensidig utelukkende, og flere av forklaringene kan være relevante for samme aksjeeier på samme tid. Det er vanskelig å anslå den nøyaktige utbredelsen til hver av forklaringene.en
dc.description.abstractData from Verdipapirsentralen (the Norwegian central securities depository) and AksjeNorge shows that Norwegian individuals who own Norwegian listed stocks, choose to diversify their stock portfolios only to a small extent. I examine why by interviewing 15 members of Aksjegruppen HiOA and Børsgruppen Aktie, student associations spreading information about the stock market, and through a survey published on Nordnetbloggen with 127 respondents. I find that the lack of diversification is caused by some of the individuals only wanting to buy stocks they have analyzed themselves, transaction costs, that some do not want to diversify because it will reduce the chance of achieving returns considerably higher than the market, that some see risk as exciting on its own, and that some are concerned with other factors than risk and return. These explanations are not mutually exclusive, and several explanations can be true for the same individual at the same time. It is difficult to estimate the exact prevalence of each of the explanations.en
dc.language.isonben
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen
dc.subjectAdferdsfinansen
dc.subjectDiversifiseringen
dc.subjectAksjeren
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en
dc.subjectAtferdsfinans
dc.titleÅrsaker til manglende diversifisering blant norske privatpersoner som eier enkeltaksjeren
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel