Show simple item record

dc.contributor.advisorMelvold, Ulf
dc.contributor.advisorBrevik, Birger
dc.contributor.advisorJohannesen, Hedvig
dc.contributor.authorSkarnes, Vera
dc.date.accessioned2018-09-19T09:22:20Z
dc.date.available2018-09-19T09:22:20Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/6196
dc.descriptionMaster i yrkespedagogikken
dc.description.abstractVurdering i Yrkesfaglig fordypning (YFF) for elever på helse- og oppvekstfag, Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfaget har utfordringer knyttet til organisering av undervisning i arbeidspraksis. Det er i dag ikke et systematisk samarbeid mellom skole og arbeidsliv om å utvikle en felles forståelse av hva elevene skal lære å utøve. I dagens samfunn konkurrerer elevene om lærlingeplassene i kommunen, det er derfor avgjørende at skolen legger til rette for en relevant yrkesopplæring så de får innpass i arbeidslivet. Min masteroppgave er en studie av hvordan skole og bedrift kan samarbeide om å vurdere elevenes praktiske arbeid som grunnlag for læring og forståelse av yrket de utdanner seg til. Problemstillingen i masteroppgaven er: Hvordan kan erfaringene til programfaglærere på Vg2 barne- og ungdomsarbeiderfag og praksisveiledere i bedrifter danne grunnlag for en vurderingspraksis i Yrkesfaglig fordypning som fremmer relevant yrkeskompetanse? For å svare på problemstillingen har jeg gjennomført et pedagogisk utviklingsarbeid da deltakernes erfaringer, refleksjoner og kunnskaper danner grunnlaget for utviklingen av skolens pedagogiske vurderingspraksis i YFF. Informasjonen er innhentet systematisk og planmessig med metodetriangulering, intervju og fremtidsverksted i tidsrommet vinter 2016 til sommeren 2017. Teorigrunnlaget i prosjektet baserer seg på tanken om at vi mennesker er sosiale vesener som ønsker å lære, og at læring er en sosial prosess som skapes mellom mennesker, (Wenger, 2004). All læring er innvend i sosiale- og samfunnsmessige sammenhenger noe som fører til at vi kontinuerlige tilpasser oss omverdenen. Sentrale styringsdokumenter om opplæring, vurdering og samarbeid har vært viktige for å belyse relevante krav. Funn viser det er behov for er strukturert samarbeid om faglig innhold, vurdering og opplæring for å sikre kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Det kan tyde på at kompetansemål i vurderingsskjema fremmer yrkesrelevant opplæring siden de knyttes mer konkret opp til relevante arbeidsoppgaver elevene utøver. Prosjektet avsluttes med en oppsummering av relevante funn, refleksjon over forbedringer, og forslag til nye studier som søker kunnskap om relevant opplæring for Vg2 elever i arbeidspraksis. Alt i alt viser resultatene at faglig samarbeid fører til mer relevant opplæring i arbeidspraksis og et tettere samarbeid mellom lærer og praksisveileder om læringsvurderingene.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanningen
dc.relation.ispartofseriesMAYP;2018
dc.subjectYrkesfaglig fordypningen
dc.subjectVurderingen
dc.subjectSamarbeiden
dc.subjectSkoleen
dc.subjectBedriften
dc.subjectYrkesdidaktikken
dc.subjectYrkespedagogikken
dc.subjectHelse- og oppvekstfagen
dc.subjectProgramfagen
dc.subjectLærereen
dc.titleVurdering av praktisk arbeid som bidrag til læring og for å forstå et yrke. Et pedagogisk utviklingsarbeid gjennomført med programfaglærere på helse- og oppvekstfag, Vg2 barn- og ungdom og praksisveiledere i bedrift.en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record