• Conceptualizing Well-being in Youth: The Potential of Youth Clubs 

   Eriksen, Ingunn Marie; Seland, Idunn (Young - Nordic Journal of Youth Research;, Journal article; Peer reviewed, 2020-07-12)
   This study identifies key mechanisms in youth clubs for fostering well-being among vulnerable youths. We develop a framework to conceptualise prerequisites of well-being in youth, namely having a safe place to be, ...
  • Eksamens- og standpunktkarakterer – to sider av samme sak? 

   Hovdhaugen, Elisabeth; Prøitz, Tine Sophie; Seland, Idunn (Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge;Vol. 12, Nr. 4, Journal article; Peer reviewed, 2018)
   I denne artikkelen undersøker vi hvilken funksjon den norske ordningen med henholdsvis eksamens- og standpunktkarakter har for læreres vurderingspraksis. Analysen bygger på nasjonal karakterstatistikk og intervjuer med ...
  • Grenser for skolens ansvar? Skolelederes perspektiv på mandat i det frafallsforebyggende arbeidet 

   Sletten, Mira Aaboen; Eriksen, Ingunn Marie; Pedersen, Eirin; Seland, Idunn (Nordisk administrativt tidsskrift;Årg 96 Nr 1, Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Etter Reform 94 har de videregående skolene i Norge fått et økt ansvar for at flest mulig unge gjennomfører videregående opplæring. Samtidig er skolenes mandat for frafallsforebygging uklart, og det er opp til ledelsen og ...
  • 'Har vi hatt leksehjelp nå?' Sosial utjevning når alle skal med 

   Seeberg, Marie Louise; Seland, Idunn; Hassan, Sahra Cecilie (Sosiologi i dag;44(4), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   I en kompleks verden får tiltak og ordninger ofte andre virkninger enn planlagt, fordi det skjer uforutsette ting i omgivelsene. Det kan også være paradokser innebygd i den enkelte ordning som gjør at resultatene ikke blir ...
  • Hva kjennetegner ungdom som går på norske fritidsklubber og ungdomshus? 

   Seland, Idunn; Andersen, Patrick Lie (Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning;Årgang 1, nr.1-2020, Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Denne artikkelen undersøker hva som kjennetegner norske ungdommer som bruker fritidsklubber. Er det noen trekk ved ungdommers sosiale bakgrunn, helsesituasjon, sosiale relasjoner, fritidsmønster eller eventuell problematferd ...
  • Literacy som aspekt ved norske elevers demokratiforståelse. Skolens bidrag til elevers lærling om demokrati undersøkt gjennom læreplaner og karakterer i fire fag. 

   Seland, Idunn; Huang, Lihong (Tidsskrift for ungdomsforskning;Årgang 18, nr. 1–2018: Temanummer: Ungt medborgerskap. Kunnskap, mobilisering og deltakelse. ICCS 2016, Journal article; Journal article; Peer reviewed, 2018-10-23)
   Norske elever som skårer høyt i kunnskapstesten om demokrati i International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) i 2016, har også høye karakterer i samfunnsfag, norsk, matematikk og engelsk. Et sentralt spørsmål ...
  • Ungt medborgerskap. Kunnskap, mobilisering og deltakelse 

   Hegna, Kristinn; Ødegård, Guro; Seland, Idunn (Tidsskrift for ungdomsforskning;Årg 18 Nr 1 (2018): Temanummer: Ungt medborgerskap. Kunnskap, mobilisering og deltakelse. ICCS 2016, Journal article; Peer reviewed, 2019-01-29)
   Dette temanummeret i Tidsskrift for ungdomsforskning om ungdoms læring, sosialisering, mobilisering og deltakelse i demokratiet er skrevet i en tid med sterke ungdomsstemmer, antidemokratiske strømninger, og bekymringer ...