Show simple item record

dc.contributor.advisorBredesen, Ivar
dc.contributor.authorJohansen, Kaspar Tufte
dc.date.accessioned2018-01-23T12:36:55Z
dc.date.available2018-01-23T12:36:55Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/5545
dc.descriptionMaster i økonomi og administrasjonen
dc.description.abstractDenne masteroppgaven har som hensikt å estimere verdien per aksje i Lerøy Seafood Group ASA per 30.12.16. For å oppnå dette tas det i bruk fundamental- og komparativ verdsettelsesteknikk som baseres på offentlig tilgjengelig informasjon. Som første ledd i den fundamentale verdsettelsen blir det gjennomført en strategisk analyse for å avdekke eksterne og interne forhold som påvirker lønnsomhetspotensiale til Lerøy Seafood Group og bransjen selskapet opererer i. Videre blir konsernregnskapene til Lerøy Seafood Group, og bransjen, justert og omgruppert for investororientert analyse. Resultatene fra disse analysene danner grunnlaget for det prognostiserte fremtidsregnskapet med tilhørende fri kontantstrøm til totalkapitalen. Ved å neddiskontere den frie kontantstrømmen med fremtidskravet estimeres en fundamental verdi på 471,4 NOK per aksje. Deretter gjennomføres det en multippelverdsettelse som gir et komparativt verdiestimat på 502 NOK per aksje. Sensitivitetsanalysen blir brukt for å avdekke hvor følsomt det fundamentale verdiestimatet er for endringer i ulike relevante variabler. De to ulike verdiestimatene vektes likt til et endelig verdiestimat på 486,7 NOK per aksje. Dette er noe høyere enn aksjekursen per 30.12.16 på 481,1 NOK per aksje.en
dc.description.abstractThe purpose of this thesis is to determine the fair value of Lerøy Seafood Group ASA share, as of December 30, 2016. This is accomplished by using fundamental- and comparative valuation techniques, which is based on publicly available information. The first step of the fundamental valuation is a strategic external and internal analysis to determine factors that influences the profit potential of Lerøy Seafood Group and the industry of aquaculture. The next step is a consolidated financial statement analysis of Lerøy Seafood Group and the industry of aquaculture. Based on the findings of these analyses, a projection of the future free cash flow is calculated and discounted at the required rate of return. This results in an estimated fundamental value of 471,4 NOK per share. In addition, a valuation using multiples results in an estimated value of 502 NOK per share. A sensitivity analysis is used to determine how different variables will affect the fundamental value. The two values are weighted identical to calculate a final value of 486,7 NOK per share. This is slightly higher than the actual share price on December 30, 2016, which is 481,1 NOK per share.en
dc.language.isonben
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen
dc.subjectLerøy Seafood Group ASAen
dc.subjectVerdivurderingen
dc.subjectVerdsettelseen
dc.titleLerøy Seafood Group ASA - Verdivurderingen
dc.title.alternativeVerdivurderingen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record