Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBernitz, Stine
dc.contributor.authorJarås, Julie Marie
dc.contributor.authorSkjærris, Benedicte Margrethe
dc.date.accessioned2018-01-15T10:26:08Z
dc.date.available2018-01-15T10:26:08Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/5478
dc.descriptionMaster i jordmorfagen
dc.description.abstractBakgrunn: Lang latensfase har tradisjonelt sett ikke vært forbundet med maternell risiko, men enkelte nyere studier viser økt risiko for uheldige fødselsutfall. Hensikt: Hensikten med studien er å undersøke om lang latensfase hos lavrisiko førstegangsfødende kan assosieres med langsom fremgang og operativ forløsning. Metode: En kohort bestående av 556 lavrisiko førstegangsfødende kvinner. Risiko for langsom fremgang og operativ forløsning hos kvinner med latensfase ≥ 12 timer og <12 timer er undersøkt. Resultater: Latensfase ≥12 timer gir økt risiko for langsom fremgang og operativ forløsning ved ujustert og justert odds ratio (95 % KI). Konklusjon: Studien viser at lang latensfase kan assosieres med langsom fremgang og operativ forløsning, men studiens resultater er ikke generaliserbare. Det er behov for ytterligere forskning innen emnet.en
dc.description.abstractBackground: Prolonged latent phase has traditionally not been associated with poor labour outcome, but more recent studies have shown increased risk of adverse neonatal and maternal outcome. Purpose/thesis question: The purpose of this study is to examine if prolonged latent phase of labour can be associated with labour dystocia and operative delivery. Methodology: Prospective cohort study including 556 low-risk nulliparous women. The risk of labour dystocia and operative delivery has been compared between women with latent phase ≥12 hours and latent phase <12 hours. Results: Latent phase of labour ≥12 hours increase the risk of labour dystocia and operative delivery by crude and adjusted odds ratio (95 % CI) Conclusion: This study shows that prolonged latent phase of labour can be associated with labour dystocia and operative delivery, but the results cannot be generalized. More research on the subject is needed.en
dc.language.isonben
dc.relation.ispartofseriesMAJO;2017
dc.subjectLang latensfaseen
dc.subjectLangsom fremgangen
dc.subjectOperativ forløsningen
dc.subjectKeisersnitten
dc.subjectProspektiv kohortstudieen
dc.subjectProlonged latent phaseen
dc.subjectLabour dystociaen
dc.subjectCaesarean sectionen
dc.subjectProspective cohort studyen
dc.titleKan lang latensfase assosieres med langsom fremgang og operativ forløsning? - En kohortstudie av 556 lavrisiko førstegangsfødendeen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel