Show simple item record

dc.contributor.advisorReichborn-Kjennerud, Kristin
dc.contributor.authorOphaug, Espen
dc.date.accessioned2017-10-24T11:08:40Z
dc.date.available2017-10-24T11:08:40Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/5326
dc.descriptionMaster i styring og ledelselanguage
dc.description.abstractMedvirkning i politiske beslutningsprosesser har blitt en stadig viktigere verdi i nasjonal og lokal politikk. Med utgangspunkt i Områdeløft Tøyen - et program for fysisk oppgradering og sosial utvikling av Tøyen i Bydel Gamle Oslo - ser jeg på hvilke medvirkningspraksiser som har vært en del av Tøyenløftet og jeg undersøker hvilke hindre og drivere for mer og bedre medvirkning som finnes i en tradisjonell byråkratisk struktur som bydelsadministrasjonen i Bydel Gamle Oslo er. Studier av medvirkningsprosesser i Nederland viser at det ikke har skjedd noen nevneverdig endring i hvordan politiske beslutninger fattes, selv om man har lagt til rette for utstrakt bruk av medvirkning. De nederlandske forskerne mener det har sammenheng med måten man tilrettelegger for medvirkning på, de antyder også at medvirkning på et «høyt nivå» ikke er så lett å få til innenfor en tradisjonell byråkratisk struktur. I Norge har den norske statsviteren Gro Sandkjær Hanssen studert medvirkning i norske kommuner. Hun finner at det er sjelden å se medvirkning utover minstekravet satt i Plan og bygningsloven. Sandkjær Hanssen mener manglende medvirkning handler om kapasitet og interesse. Med utgangspunkt i en casestudie av Områdeløft Tøyen ønsker jeg å undersøke både medvirkning i praksis, og se om jeg kan finne støtte til de teoretiske antagelsene om at medvirkning på høyt nivå ikke så lett passer inn i en tradisjonell byråkratisk struktur, eller at medvirkning utover lovens minstekrav stopper opp på grunn av lav kapasitet og interesse.language
dc.description.abstractCitizen participation in political decision-making has become an increasingly important value in national and local politics. I examine The Area Based Initative “Områdeløft Tøyen” - a program for physical upgrading and social development of Tøyen in the borough of Gamle Oslo – to see which involvement practices have been part of Områdeløft Tøyen. I try to identify factors who enhances citizen participation, and which factors that might discourage citizen participation. In other words, I try to examine the obstacles and drivers for more and better participation found in a traditional bureaucratic structure in the local district council, Gamle Oslo. Studies of participatory processes in the Netherlands shows that there has been no appreciable change in how political decisions are made, even if one has tried to facilitate citizen participation. Dutch researchers believe it is related to the way we facilitate participation, they also suggest that participation at a "high level" is not so easy to get to within a traditional bureaucratic structure. In Norway, the Norwegian political scientist Gro Sandkjær Hanssen have studied participation in Norwegian municipalities. She finds that it is rare to see participation beyond the minimum requirement set in the Planning and Building Act. Sandkjær Hanssen believes that lack of participation is about capacity and interest. Based on a case study of the Area Based Initative, Områdeløft Tøyen, I want to examine the participation in practice and see if I can find support for the theoretical assumptions that participation on a high-level don´t easily fit into a traditional bureaucratic structure, or that involvement beyond the required minimum halt because of low capacity and interest.language
dc.language.isonblanguage
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershuslanguage
dc.subjectpolitiske beslutningsprosesserlanguage
dc.subjectOmrådeløft Tøyenlanguage
dc.subjectTøyenløftetlanguage
dc.subjectmedvirkninglanguage
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242language
dc.titleFriluftscene eller flerbrukshall? - om medvirkning i politiske beslutningsprosesser i Områdeløft Tøyenlanguage
dc.typeMaster thesislanguage
dc.description.versionacceptedVersionlanguage


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record