Show simple item record

dc.contributor.advisorTufte, Per Arne
dc.contributor.authorKristiansen, Vigdis
dc.contributor.authorLid, Åse Marit
dc.date.accessioned2017-10-11T13:41:14Z
dc.date.available2017-10-11T13:41:14Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/5290
dc.descriptionMaster i styring og ledelselanguage
dc.description.abstractI denne studien ønsker vi å rette fokus på om det finnes faktorer ved organisasjonskulturen som påvirker nærvær, når en ansatt møter på jobb i tilfeller der arbeidsevnen er redusert. Det finnes mye forskning på områdene organisasjonskultur, sykefravær/- nærværsfaktorer. Imidlertid synes det å være få som har studert på mulige sammenhenger mellom de to feltene. Vi har tatt for oss følgende problemstilling: ”Hvilken betydning har organisasjonskulturen for nærvær blant ansatte på arbeidsplassen?” Sykefravær er et stadig økende problem som bidrar til betydelige kostnader for det norske samfunnet, og man står overfor enorme utfordringer med å rekruttere kvalifisert bemanning til helsesektoren de kommende årtiene. Vi jobber begge innenfor pleie- og omsorgssektoren i Oslo kommune, sektoren preges av særlig høyt sykefravær. Denne studien er en komparativ casestudie der det er gjennomført fokusgruppeintervjuer ved fire heldøgnbemannede boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser. Denne studien peker i retning av at det er forhold ved organisasjonskulturen som kan virke til å styrke nærværet, og funnene tyder på av at man gjennom å etablere en sterk nærværskultur ved arbeidsplassen vil kunne redusere sykefraværet.language
dc.description.abstractThis study focuses on whether there are factors within organizational cultures that effect the extent to which an individual employee turns up for work in cases where their capacity to work is reduced. Sick leave is an increasing problem that comes at significant cost to the Norwegian society. At the same time, recruiting qualified people to the health sector is predicted to become increasingly challenging in the near future. There is a large amount of research focusing on either organizational culture or sick leave absenteeism and attendance at the work. However, there appears to be few studies that have focused on a possible relation between the two. This comparative case study attempts to answer the following question: "How does organizational culture affect sickness presenteeism?" Focus group interviews were conducted at four residential homes providing around the clock care for people with disabilities. The results suggest that there are factors within an organizational culture that appear to increase attendance at work, and that establishing a strong culture of attendance at work can reduce sick leave absenteeism.language
dc.language.isonblanguage
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershuslanguage
dc.subjectorganisasjonskulturlanguage
dc.subjectsykefraværlanguage
dc.subjectnærværlanguage
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242language
dc.title“Det kommer ikke an på hvordan du har det, men hvordan du tar det” - En studie av sammenheng mellom organisasjonskultur og nærvær på arbeidsplassenlanguage
dc.typeMaster thesislanguage
dc.description.versionacceptedVersionlanguage


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record