Now showing items 180-199 of 248

  • Realisering av arbeidstidspreferanser blant leger og sykepleiere 

   Abrahamsen, Bente (;nr. 15, Working paper, 2005)
   Profesjonslitteraturen gir et bilde av profesjonelle som sterkt motiverte og med arbeidet som sin viktigste livsinteresse (Freidson 2001). Profesjonelles innsats i helsesektoren støtter bare delvis opp om dette inntrykket, ...
  • Reclaiming Responsibility: The Case of Welfare-to-Work Policy 

   Eriksen, Andreas (Journal of Social Policy;Volume 48, Issue 3 - July 2019, Journal article; Peer reviewed, 2018-10-05)
   Welfare-to-work programmes have a contested normative foundation. Critics argue that ‘citizen responsibility’ is being promoted to the sacrifice of more important social values, such as solidarity and fairness. This paper ...
  • Regional Differences in Higher Educational Choice? 

   Helland, Håvard; Heggen, Kåre (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   This paper examines geographical differences in choice of field in higher education. Formerly, educational attainment differed considerably between rural areas and urban centres. Today these differences are pretty much ...
  • Regulating inflow or outflow: a comparison of the work capability assessments in the UK and Norway 

   Gjersøe, Heidi Moen (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   In the era of activation policies, several OECD countries have introduced work capability assessments to measure the employability of sick and disabled people. In essence, such assessments concern how sick and disabled ...
  • Rekruttering, studiesituasjon og kompetanse : Ei undersøking av rekruttering og kvalifisering til sosialt arbeid 

   Heggen, Kåre; Vik, Lars Jørgen (HiO-rapport;nr. 8, Research report, 2007)
   I mai 2006 vart det inngått ein avtale mellom Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere – FO – og Høgskolen i Oslo, Senter for profesjonsstudier om gjennomføring av prosjektet ...
  • Relasjonsorientert praksis og stabile læringsfellesskap : kontekstuelle og relasjonelle forhold i klasserom på skoler med lite atferdsproblemer 

   Kostøl, Anne Kristoffersen; Mausethagen, Sølvi (Paideia;1 (2), Journal article; Peer reviewed, 2011-11)
   Denne artikkelen presenterer og diskuterer kontekstuelle forhold i klasserom med henholdsvis store og små kjennetegn på atferdsproblemer. Ut fra en stor undersøkelse ble tre skoler med lite atferdsproblemer og tre skoler ...
  • The relationship among learning outcome measures used in higher education 

   Caspersen, Joakim; Smeby, Jens-Christian (Quality in Higher Education;Volume 24 - Issue 2, Journal article; Peer reviewed, 2018-07-09)
   Although grades are still considered important signifiers of graduates’ quality, greater attention has been paid to other measures of learning outcomes in higher education. This shift in attention is attributed to an ...
  • Report to Eurydice : Teachers’ autonomy - Norway 

   Munthe, Elaine; Caspersen, Joakim; Hatlevik, Ida Katrine Riksaasen (SPS arbeidsnotat;nr. 6, Working paper, 2007)
   The purpose of this paper is to describe the formal restrictions, and possibilities, in teachers’ autonomy in Norway. The paper is the groundwork for a European comparison made by the Slovenian Presidency of the ...
  • Research approaches to networked employment services: A systematic review 

   Andreassen, Tone Alm; Breit, Eric; Saltkjel, Therese (Social Policy & Administration;, Journal article; Peer reviewed, 2020-04-01)
   Research on networked services aimed at the (re)employment of groups marginalised from the labour market has gained momentum in different scholarly traditions (e.g., public administration, healthcare and social policy), ...
  • Return to work after first incidence of long-term sickness absence: A 10-year prospective follow-up study identifying labour-market trajectories using sequence analysis 

   Madsen, Aleksander Årnes (Scandinavian Journal of Public Health;Vol 48, Issue 2, 2020, Journal article; Peer reviewed, 2019-04-11)
   Aims: The study aim was to identify prototypical labour-market trajectories following a first incidence of long-term sickness absence (LTSA), and to assess whether baseline socio-demographic characteristics are associated ...
  • Risky professions? Risk of disability in professions in Norway. 

   Tufte, Per Arne (Professions and Professionalism;3(1), Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Modern professions provide important and essential services like engineering, financial services, and welfare state services. Sustaining a sufficient supply of these services requires professionals to remain in the workforce ...
  • Samfunnsviteres og humanisters overgang tilarbeidsmarkedet 

   Næss, Terje; Salvanes, Kari Vea; Wiers-Jenssen, Jannecke (Journal article; Peer reviewed; Journal article, 2016-04)
   Denne artikkelen ser på i hvilken grad arbeidsmarkedet har klart å absorbere større kull av kandidater fra samfunnsvitenskapelige og humanistiske og estetiske fag i perioden 1995–2015. Datagrunnlaget er NIFUs ...
  • Sanksjoner – arbeidslinjas nattside? 

   Hagelund, Anniken; Øverbye, Einar; Hatland, Aksel; Terum, Lars Inge (Tidsskrift for velferdsforskning;19(01), Journal article; Peer reviewed, 2016-01-01)
   Aktive vilkår for mottak av velferdsytelser er en felleseuropeisk trend. Dette innebærer at retten til velferdsytelser betinges av at mottaker deltar i en form for aktivitet, for eksempel arbeid for trygd (workfare), ...
  • Sannhet, frimodighet og profesjonalitet : En diskusjon om lærerprofesjonalitet inspirert av Michel Foucaults problematisering av begrepet ”Parrhesia” 

   Raaen, Finn Daniel (;nr. 12, Working paper, 2005)
   Michel Foucaults arbeider hatt en betydelig innvirkning på profesjonsforskning, særlig de siste årtier. Det gjelder også forskning om lærerollen. Mesteparten av denne forskningen knytter seg til Foucaults tidligere produksjon, ...
  • School leadership in data use practices: collegial and consensus-oriented 

   Mausethagen, Sølvi; Prøitz, Tine Sophie; Skedsmo, Guri (Educational Research;Volume 61, 2019 - Issue 1, Journal article; Peer reviewed, 2019-01-24)
   Background: Previous research has highlighted the importance of school leadership in the productive use of student performance data. However, less is understood about the specific ways in which school leaders discuss this ...
  • Scientists as experts: A distinct role? 

   Gundersen, Torbjørn (Studies in History and Philosophy of Science Part A;Volume 69, Peer reviewed; Journal article, 2018-06)
   The role of scientists as experts is crucial to public policymaking. However, the expert role is contested and unsettled in both public and scholarly discourse. In this paper, I provide a systematic account of the role of ...
  • Service user involvement and repositioning of healthcare professionals: A framework for examining implications of different forms of involvement 

   Andreassen, Tone Alm (Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research;Årgang 3, Nr. 1-2018, Journal article; Peer reviewed, 2018-06-19)
   Models or measures to strengthen the position of service users not only change the position of the users, they also alter the position of the professionals involved. However, different forms of involvement alter the position ...
  • Shifts in Curriculum Control: Contesting Ideas of Teacher Autonomy 

   Mausethagen, Sølvi; Mølstad, Christina Elde (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   This article addresses how the introduction of a more product-oriented curriculum in Norway has challenged and altered more traditional ideas of teacher autonomy. Based on interview data, the study ...
  • Should eudaimonia structure professional virtue? 

   Eriksen, Andreas (Journal of Philosophy of Education;Volume50, Issue4, Journal article; Journal article; Peer reviewed, 2015)
   This article develops a eudaimonistic account of professional virtue. Using the case of teaching, the article argues that professional virtue requires that role holders care about the ends of their work. Care is understood ...
  • Sikrar BSV-utdanningane kompetansebehova? 

   Terum, Lars Inge; Heggen, Kåre (Fontene forskning;8(2), Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Barnevernspedagog-, sosionom- og vernepleiarutdanningane utgjer BSV-utdanningane i Noreg. Sidan byrjinga på 1970-talet har det fleire gonger kome framlegg om å samordne BSV-utdanningane, for å sikre kompetansebehova betre ...