• Sammenligning av to undersøkelsesmetoder innen psykomotorisk tradisjon : GFM-52 og DOK 

      Kvåle, Alice; Bunkan, Berit Heir; Ljunggren, Anne Elisabeth; Opjordsmoen, Stein; Friis, Svein (Fysioterapeuten;22 (2), Journal article; Peer reviewed, 2010-02-12)
      Hensikt: Innen psykomotorisk fysioterapi er det utviklet to relativt like undersøkelsesmetoder: Global Fysioterapi Metode-52 (GFM-52) og Den Omfattende Kroppsundersøkelsen (DOK). Denne studiens hensikt var å sammenligne ...