Now showing items 119-138 of 278

  • Lavt sensorsamsvar : kan det bedres? 

   Bjølseth, Gunnar; Havnes, Anton; Lauvås, Per (UNIPED;34 (4), Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Etter innføringen av Kvalitetsreformen er kravet om ekstern sensur redusert betydelig i høgre utdanning. Antallet sensorer er også redusert. Dermed forutsettes det at sensureringen holder høy kvalitet, også når den bare ...
  • Learning outcome in professional education: The influence of institutional and student characteristics 

   Aamodt, Per Olaf (;nr. 8, Working paper, 2005)
   This study aims at analysing how students’ learning outcome is affected by three sets of factors: students’ background, the teaching environment and students’ own effort and learning style. The analyses are based on a set ...
  • Legesentrert og pasientsentrert klinisk kommunikasjon blant leger utdannet før og etter Oslo96-reformen 

   Vågan, André; Aasland, Olaf (Michael;8 (3), Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Universitetet i Oslo innførte i 1996 en ny studiemodell ved sin medisinutdanning (Oslo96) hvor blant annet klinisk kommunikasjonsundervisning står sentralt. Tidligere evalueringer av selvrapporterte kommunikasjonsferdi ...
  • Liberal Constitution-Making 

   Eriksen, Asgeir Stenberg (;nr. 2, Working paper, 2005)
   The main purpose of the paper is to theoretically flesh out a representative constitutionmaking process. It rests upon an initial account of liberal legitimacy of an action. I will secondly elaborate different theoretical ...
  • Lojalitet og profesjonell standard. En studie av mellomledere i politiet 

   Valland, Tatanya Ducran (Skriftserien avhandling;(5), Peer reviewed; Doctoral thesis, 2015)
   Lojalitet og profesjonell standard – En studie av mellomledere i politiet Hvordan oppfatter og håndterer mellomledere i politiet de ofte motstridende forventningene om lojalitet, og hvordan forholder disse forventningene ...
  • Long-term Sickness Absence Among Professionals: Investigating Gender, Socioeconomic Position and Care Work 

   Madsen, Aleksander Årnes (Nordic Journal of Working Life Studies;Volume 8 ❚ Number 4, Journal article; Peer reviewed, 2019-01-10)
   This study investigates whether the risk of long-term sickness absence among professionals depends upon their socioeconomic position and whether they do caring work. It also explores whether the variation in risk can be ...
  • A longitudinal study of nurses’ career choices: The importance of career expectations on employment in care of older people 

   Abrahamsen, Bente (Journal of Advanced Nursing;Volume75, Issue2;, Journal article; Peer reviewed, 2018-09-12)
   Aims: To investigate how undergraduate nursing students’ career expectations relate to their career choices, particularly employment in care of older people, in the first ten years of nurses’ careers. Background: Due to ...
  • Lutheranism from Above and from Below: "Pastoral Professionals" and Trust within the Nordic State/Society Nexus 

   Thue, Fredrik W. (Journal of Historical Sociology;Volume 33, Issue 4, Peer reviewed; Journal article, 2020-11-29)
   The article points to the dispersion, democratization, and feminization of “pastoral” forms of power and authority since the mid-19th century as a key to understanding the exceptionally high degree of social trust in ...
  • Lærarrolla i ulike tider 

   Strømnes, Åsmund Lønning (SPS arbeidsnotat;nr. 2, Working paper, 2007)
   Fagleg innlegg på seminar for Christer Brusling ved Senter for profesjonsstudier (SPS) 3. mai 2007
  • Lærerarbeid - en samling valgsituasjoner 

   Kleven, Thor Arnfinn (SPS arbeidsnotat;, Working paper, 2008)
   Tittelen på dette innlegget karakteriserer lærerarbeid som en samling valgsituasjoner. Det uttrykket kunne ha vært brukt om mange andre jobber også. En sjåfør opplever stadige valgsituasjoner i trafikken. En lege ...
  • Lærerprofesjonalitet i spenningsfeltet mellom policy og profesjon 

   Granlund, Lise; Mausethagen, Sølvi; Munthe, Elaine (HiO rapport 2011;nr. 2, Research report, 2011)
   Denne rapporten undersøker forestillinger om lærerprofesjonalitet, og på hvilken måte disse varierer mellom politiske myndigheter, Utdanningsforbundet, lærere og lærerutdannere. I rapporten undersøkes også på hvilken måte ...
  • Lærerrollen - tilrettelegger eller formidler? 

   Telhaug, Alfred Oftedal (Working paper, 2002)
   Foredrag ved Senter for profesjonsstudier 24. januar 2002 Den dagsaktuelle situasjonen kan karakteriseres slik: Det høres nå ut som om alle sier det samme. OECD - med sin særlige omsorg for næringsliv og økonomisk vekst ...
  • Lærerrollen sett fra lærerperspektivet 

   Tellmann, Silje Maria; Lorentzen, Marte; Mausethagen, Sølvi (SPS arbeidsnotat;Nr. 8 - 2016, Working paper, 2016)
   Ekspertgruppen om lærerrollens kartlegging av tidligere forskning på lærerrollen avdekket at det er gjort relativt lite forskning som tar utgangspunkt i lærernes egne beskrivelser av sitt arbeid og sin rolle. Formålet med ...
  • Læreryrkets status: allmennlæreres egenvurderinger i StudData 

   Drange, Ida; Skjønsberg, Andreas (SPS arbeidsnotat;nr. 4, Working paper, 2008)
   Dette notatet er utarbeidet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Tema for notatet er læreryrkets status. Dette undersøkes ved å se på allmennlærerstudenter og nyutdannede læreres vurdering av dette i StudData. StudData ...
  • Læring i yrket : i møtet mellom erfarne og nyutdannede 

   Raaen, Finn Daniel (Chapter; Peer reviewed, 2010)
   Nyutdannede og erfarne lærere som samarbeider systematisk om planleggingen og gjennomføringen av undervisningen har høyere opplevd mestring enn de som ikke gjør det. Kollegiale fellesskap er viktige for både nyutdannede ...
  • Managers’ views on employees’ parental leave: Problems and solutions within different institutional logics 

   Nordberg, Tanja Haraldsdottir (Acta Sociologica;Vol 62, Issue 1, 2019, Journal article; Peer reviewed, 2018-04-02)
   An examination of managers’ perspectives on employees’ parental leave rights is presented, drawing on qualitative interviews with 34 managers in the Norwegian police and in the legal profession. The aim of the article is ...
  • The meaning of professionalism in activation work: frontline managers’ perspectives 

   Andreassen, Tone Alm; Natland, Sidsel (European Journal of Social Work;, Journal article; Peer reviewed, 2020-06-27)
   The issue of professionalism in activation work is at the forefront of scholarly discussions. Due to the importance ascribed to the organisational setting of professional work, it is crucial to investigate if professionalism ...
  • Measures of accountability and delegated discretion in activation work: lessons from the Norwegian Labour and Welfare Service 

   Andreassen, Tone Alm (European Journal of Social Work;Volume 22, 2019 - Issue 4, Journal article; Peer reviewed, 2018-01-23)
   Activation work – the complex task of motivating, compelling and assisting marginalized citizens into labour market participation – pinpoints critical issues of discretion and accountability in the welfare state. Investigating ...
  • Measuring learning outcomes 

   Caspersen, Joakim; Smeby, Jens-Christian; Aamodt, Per O (European Journal of Education;Volume 52, Issue 1, Journal article; Peer reviewed, 2017-02-02)
   The growing interest for measurement of learning outcomes relates to long lines of development in higher education, the request for accountability, intensified through international reforms and movements such as the ...
  • Meistring av førskulelærarrolla i eit arbeidsfelt med lekmannspreg (MAFAL) – En frekvensrapport 

   Løvgren, Mette (SPS arbeidsnotat;1, Working paper, 2012)
   Dette notatet er en rapport med frekvensfordelinger fra en spørreundersøkelse som ble gjennomført som en del av prosjektet «Meistring av førskulelærarrolla i eit arbeidsfelt med lekmannspreg – MAFAL». Prosjektet var et ...