• Gender in physiotherapy education. A study of gender performance among physiotherapy students and changes in the significance of gender 

   Dahl-Michelsen, Tone (Skriftserien avhandling;(4), Peer reviewed; Doctoral thesis, 2015)
   I denne avhandlingen studerer jeg hvordan kjønn får betydning i fysioterapeututdanning. Mer konkret utforsker jeg hvordan fysioterapeutstudenter gjør kjønn og hvilke forandringer som finner sted når det gjelder betydningen ...
  • Gendered repertoires in nursing: New conceptualisations of educational gender segregation 

   Myklebust, Runa Brandal (Gender and Education;Volume 33, 2021 - Issue 3, Journal article; Peer reviewed, 2020-05-21)
   Research on educational gender segregation has been mostly concerned with the lack of women in male-dominated educational fields, and only to a lesser degree with the shortage of men in female-dominated subjects. This ...
  • Getting Sick and Disabled People off Temporary Benefit Receipt: Strategies and Dilemmas in the Welfare State s Frontline 

   Gjersøe, Heidi Moen (Nordic Journal of Working Life Studies;6(1), Journal article; Peer reviewed, 2016)
   This article explores responses by frontline workers in the Norwegian Labour and Welfare Service (NAV) to activation policy measures. Frontline workers in NAV are required to write work capability assessments for long-term ...
  • Government intervention and the problem of knowledge in education policy 

   Young, Michael (;nr. 1, Working paper, 2005)
   This paper seeks to explore possible connections between the range of work in the sociology of education concerned with the role of government in promoting marketisation and choice in education and the issues around ...
  • Helsepedagogikk i læreplaner - en didaktisk analyse 

   Vågan, Andre; Raaen, Finn Daniel; Ødegaard, Nina Bjerketveit; Rajka, Liv-Grethe Kristoffersen; Tveiten, Sidsel (UNIPED;Årgang 42, nr. 4-2019, Journal article; Peer reviewed, 2019-11-11)
   Helseprofesjonene møter i økende grad pasienter, brukere og pårørende som trenger kunnskap om hvordan de kan leve best mulig med langvarige helseutfordringer. Det mangler imidlertid studier av hvordan læreplanene for ...
  • Helsepersonells kompetansebehov i møte med etniske minoritetspasienter 

   Alpers, Lise-Merete (Skriftserien Avhandling;2, Doctoral thesis; Peer reviewed, 2017)
   Temaet for denne avhandlingen er helsepersonells kulturelle kompetanse. Hovedhensikten er å undersøke hvilke kompetansebehov helsepersonell har ved pleie og behandling av pasienter med etnisk minoritetsbakgrunn. Bakgrunnen ...
  • Hermeneutiske og diskursive tilnærminger : ulike veier til kunnskap om sykepleierstudenters motivasjon i dagens samfunn 

   Tveit, Bodil (;nr. 2, Working paper, 2004)
   I dette essayet vil jeg først gi en kort beskrivelse av mitt forskningsprosjekt. Med utgangspunkt i prosjektets tema og forskningsspørsmål vil jeg deretter introdusere to ulike vitenskapsteoretiske tilnærminger og diskutere ...
  • How do parents’ educational fields affect the choice of educational field? 

   Helland, Håvard; Wiborg, Øyvind N (British Journal of Sociology;Volume 70, Issue 2 - March 2019, Journal article; Peer reviewed, 2018-04-26)
   This study examines the links between parental education and students’ choice of field of study in Norwegian higher education. In our interpretation of the results, we suggest a status group perspective that integrates ...
  • How early and how long? 

   Gulbrandsen, Lars; Løvgren, Mette (Nordisk Barnehageforskning;5 (7), Journal article; Peer reviewed, 2012-01)
   Day care centres have become a normal part of Norwegian childhood, even among quite small children. In 1970 less than 3 per cent of Norwegian children of pre-school were enrolled. At the end of 2009 as much as 70 per ...
  • How general practitioners understand and handle medically unexplained symptoms: a focus group study 

   Rasmussen, Erik Børve; Rø, Karin Isaksson (BMC Family Practice;19:50, Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
   Background: Medically unexplained symptoms (MUS) are a common yet challenging encounter in primary care. The aim of this study was to explore how general practitioners (GPs) understand and handle MUS. Methods: Three ...
  • How to Achieve Trusthworthy Artificial Intelligence for Health 

   Bærøe, Kristine; Miyata-Sturm, Ainar; Henden, Edmund (Bulletin of the World Health Organization;Volume 98, Issue 4, Journal article; Peer reviewed, 2020-01-27)
   Artificial intelligence holds great promise in terms of beneficial, accurate and effective preventive and curative interventions. At the same time, there is also awareness of potential risks and harm that may be caused by ...
  • Humanister i arbeidslivet 

   Wiers-Jenssen, Jannecke; Næss, Terje; Fekjær, Silje Bringsrud; Røberg, Karl Ingar Kittelsen (HiOA Rapport;nr. 7, Research report, 2016)
   Tema for denne rapporten er hvordan ulike grupper av humanister klarer seg på arbeidsmarkedet, og i hvilken grad det har skjedd endringer i arbeidsmarkedstilpasningen i løpet av de siste 20 årene. Rapporten er et samarbeid ...
  • Hva er de grunnleggende utfordringene for politiet i Liberia? Sett fra det lokale politiets perspektiv 

   Kjellstad, Kari Marie (Master thesis, 2012)
   Dette er en studie av politiet Liberia og deres utfordringer i bekjempelsen av kriminalitet, sett fra det lokale politiets perspektiv. Studien følger en enhet på Kriminalavdelingen ved hovedkvarteret til The Liberian ...
  • Hva kjennetegner forskning på lærerrollen under Kunnskapsløftet? En forskningskartlegging av studier av norske lærere, lærerstudenter og lærerutdannere 

   Hermansen, Hege; Lorentzen, Marte; Mausethagen, Sølvi; Zlatanovic, Tatjana (Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge;Vol 12, Nr 1 (2018), Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Den norske lærerrollen har blitt påvirket av en rekke utviklingstrekk siden årtusenskiftet. I denne artikkelen undersøker vi hva som kjennetegner forskning på lærerrollen publisert siden innføringen av Kunnskapsløftet. Vi ...
  • Hva kjennetegner forskning på norske lærere under Kunnskapsløftet? 

   Mausethagen, Sølvi; Hermansen, Hege; Lorentzen, Marte; Zlatanovic, Tatjana; Dahl, Thomas (SPS arbeidsnotat;nr. 1 – 2016, Working paper, 2016)
   Formålet med denne forskningskartleggingen har vært å beskrive forskningsfeltet på lærerrollen i Norge under Kunnskapsløftet som utdanningsreform og hva dette kan fortelle oss om lærerrollen i dag. Hvilken forskning finnes? ...
  • Hvilken betydning har regulering av yrker for yrkesmobilitet i Norge? 

   Alecu, Andreea Ioana; Drange, Ida (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Yrkesregulering har fått økende internasjonal oppmerksomhet, da forsking har vist at lisensierings- og sertifiseringsordninger har betydning for rekruttering til yrket, for kvalitet i yrkesutøvelsen og for lønnsnivået. I ...
  • Hvite person, hvor går du? : om forskerposisjon og norskhet 

   Leseth, Anne Birgitte (Sosiologi i dag;41 (3-4), Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Artikkelen argumenterer for at synliggjøring av egen forskerposisjon i en ikkenorsk kontekst kan si noe om hvithet og norskhet som en taus posisjon. Artikkelen baserer seg på materiale fra to antropologiske feltarbeid i ...
  • Hvordan påvirker fastlegeordningen legens skjønnsmessige avgjørelser? 

   Carlsen, Benedicte (;nr. 6, Working paper, 2003)
   Paper presentert på seminaret Skjønn og dømmekraft ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo, våren 2003. Arbeid under utarbeidelse. Studien fokuserer på fastlegen som forvalter av helsevesenets ressurser og ...
  • Høgskolenes betydning for regional rekruttering til næringsrettede profesjonsyrker 

   Røberg, Karl Ingar Kittelsen (HiOA Rapport;nr. 7, Research report, 2014)
   I denne rapporten undersøkes rekrutteringen til næringsrettede utdanningsgrupper ved utvalgte læresteder på Vestlandet og i Oslo og Akershus. Videre undersøkes hvor de uteksaminerte kandidatene fra disse lærestedene og ...
  • Høyskolen som kunnskapens hus 

   Slagstad, Rune (SPS arbeidsnotat;nr. 1, Working paper, 2007)
   Åpningsforelesning ved HiOs ”fagdag”, 6.2.2007 Universitetet skal bli stadig mer lik andre utdanningsinstitusjoner, samtidig som det er nettopp ulikheten som gjør det ettertraktet av de forskjellige institusjoner; ...