Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKaasen, Annelanguage
dc.contributor.advisorNegaard, Torill
dc.contributor.authorMacedo, Marthe Dalevoll
dc.contributor.authorDyrendahl, Malin
dc.date.accessioned2017-02-02T12:02:12Z
dc.date.available2017-02-02T12:02:12Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/3575
dc.descriptionMaster i jordmorfaglanguage
dc.description.abstractBakgrunn: Diagnosen truende prematur fødsel innebærer en forhøyet risiko for det ufødte barnet. Risikotilstanden kan påvirke den prenatale tilknytningen. Formål: Undersøke hvordan gravide kvinner som er innlagt på grunn av truende prematur fødsel beskriver sitt følelsesmessige bånd til det ufødte barnet. Design og metode: Kvalitativt design, semistrukturerte intervjuer Resultater: Fire temaer kom frem - Ambivalens i fantasering og distansering, kvalitet og kvantitet, opplevelsen av egen og barnets helse og mestringsstrategier.4 Konklusjon: Informantene pendler mellom nærhet og distanse til barnet i magen. Kvinnene bruker mer tid til å tenke på barnet etter innleggelse, og tankene er preget av en høyere grad av bekymring. Mestringsstrategier benyttes for å unngå påvirkning av negative tanker. Fosterovervåkningen har betydning for opplevelsen av barnets helse, men erstatter ikke betydningen av å kjenne fosterbevegelser. Implikasjoner for praksis: Jordmødre kan hjelpe risikogravide med å forberede seg til det premature barnet. Helsepersonell bør være bevisste på fosterovervåkningens betydning for risikogravide. Kvinnenes behov for å benytte seg av mestringsstrategier bør anerkjennes.language
dc.language.isonblanguage
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeidlanguage
dc.relation.ispartofseriesMAJO;2016
dc.subjectPrenatal tilknytninglanguage
dc.subjectRisikosvangerskap
dc.subjectRisiko
dc.subjectFødsel
dc.subjectMestring
dc.subjectPrematur fødsel
dc.titleMellom nærhet og distanse - En kvalitativ studie av dannelse av følelsesmessig bånd til det ufødte barnet hos kvinner innlagt med truende prematur fødsel.language
dc.typeMaster thesislanguage
dc.description.versionpublishedVersionlanguage


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel