Show simple item record

dc.contributor.advisorSimonsen, Barbara
dc.contributor.advisorGundersen, Svein
dc.contributor.authorMagnusson, Eric Robert
dc.date.accessioned2016-10-03T09:44:37Z
dc.date.available2016-10-03T09:44:37Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/3349
dc.descriptionMaster i estetiske fagen_US
dc.description.abstractDenne masteroppgaven ønsker å undersøke hvordan menn opplever friheten i den moderne mannsrollen. Undersøkelsen baserer seg på kvalitative forskningsintervjuer hvor informantgruppen består av fem personer. Forskningslitteratur søker å plassere informantenes uttalelser i en samfunnsmessig kontekst. Deretter vil jeg redegjøre for vitenskapsmetode og kvalitativ metode knyttet til intervjuene som er foretatt. Etikken knyttet til gjennomføringen av de kvalitative forskningsintervjuene diskuteres i detalj, før oppgaven redegjør for begrepet frihet. Sammen med informantenes uttalelser presenteres forskningslitteratur som kan belyse dette ytterligere. Deretter følger hva som kan anses for å være oppgavens hovedkapittel, kapittelet om mannsforskning. Informantenes livsverden gjennomgås mer i detalj, forskningslitteratur kommenterer løpende informantenes uttalelser og egne analyser kommer enda mer til uttrykk. I avslutningen oppsummerer jeg funnene og redegjør for en rekke tanker knyttet til dette. Helt til slutt rundes oppgaven av med et dikt. Funnene fra den teoretiske delen, overføres til den praktiske delen av hovedoppgaven hvor jeg skal skrive et etnodrama. Informantenes uttalelser utgjør noen av replikkene i etnodramaet som har samme tema som masteroppgaven. Her presenterer jeg noen selvpåførte regler knyttet til iscenesettelse og dramaturgi, og redegjør for de fremste inspiratorene i oppbygningen av dramaet. Etnodramaet vil deretter bli iscenesatt med skuespillere foran et publikum. Oppgaven inneholder utdrag fra etnodramaet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.subjectFriheten_US
dc.subjectmoderne mannsrolleen_US
dc.subjectmannsverdenen_US
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Film- og teatervitenskap: 170::Teatervitenskap: 172en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220en_US
dc.titleFriheten i den moderne mannsrollen. Et Etnodramaen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record