Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStrømgren, Børge
dc.contributor.authorPlavoukos, Ana Stavrola
dc.date.accessioned2016-09-08T12:59:59Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/3324
dc.descriptionMaster i læring i komplekse systemeren_US
dc.description.abstractArtikkel 1 Omtrent 15-20 % av barn og unge sliter med psykiske vansker hvorav angst er den mest vanligste lidelsen. Dersom ubehandlet kan angsten medføre en rekke negative konsekvenser i fremtiden. Angst har generelt vært lite studert innenfor atferdsanalysen, men et viktig bidrag for forståelse og behandling av angst er gjennom Relational Frame Theory (RFT). For å forhindre angst derimot, er den mest effektive og vanlige metoden universelle forebyggende tiltak med behandlingsprinsipper basert på kognitiv atferdsterapi. Det er ønskelig at atferdsanalysen kan bidra til mer forskning på området, spesielt hvordan en nyere forståelse for angst kan bidra i forebyggende behandling. Artikkel 2 En undersøkelse ble gjennomført for å vurdere effekten av et undervisningsprogram for redusering av angst hos barn. Studien var en systematisk replikasjon av en studie utført av Flaten og Heiervang (2012) og ble gjennomført med barn fra 5-7 trinn og deres foreldre. Deltakerne var elever fra to forskjellige skoler som utgjorde to intervensjonsgrupper, hvorav en gruppe var i ventelistekontroll. Intervensjonen ble gitt over en 5 ukers periode og ble evaluert med pre- og posttester. Angstnivåer ble avdekket og evaluert med bruk av Spence Children’s Anxiety Scale (SCAS). I tillegg til angstnivåer undersøkte studien også nivå av sosial mestringstro som ble avdekket med The Children’s Self Efficacy for Sosial Interactions With Peers Scale (CSPI). Resultatene viste at foreldrene rapporterte mindre angst enn barna samt mindre mestringstro. Det ble ikke gjort store funn knyttet til mestringstro, men angst hos barn ble redusert i begge gruppene. Funnene støtter resultatene til Flaten og Heiervang (2012).en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for atferdsvitenskapen_US
dc.relation.ispartofseriesMALKS;2016
dc.subjectAngsten_US
dc.subjectBarnen_US
dc.subjectForebyggingen_US
dc.subjectAtferdsanalyseen_US
dc.subjectAtferdsterapien_US
dc.subjectKomplekse systemeren_US
dc.subjectSosial mestringen_US
dc.titleForebygging av angst hos barnen_US
dc.title.alternativeEn forståelse for angstutvikling hos barn og ulike behandlingstilnærminger. Artikkel 1en_US
dc.title.alternativeEffekten av et undervisningsprogram for å redusere angst hos barn. Artikkel 2en_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel