Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStrønen, Fred
dc.contributor.authorSnoen, Stian
dc.date.accessioned2015-11-06T07:38:28Z
dc.date.available2015-11-06T07:38:28Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/2811
dc.descriptionMaster i økonomi og administrasjonen_US
dc.description.abstractHensikten med denne masterutredningen er å kartlegge hvordan verdier skapes og kapres hos frivillige organisasjoner i Norge. Mitt studieobjekt har vært 209 frivillige organisasjoner, som er medlemmer hos paraplyorganisasjonen Frivillighet Norge. Et hovedfunn er at de store organisasjonene står for mesteparten av verdiene som blir skapt av frivillige organisasjoner. I mitt utvalg stod de 38 store organisasjonene for 84,5 prosent av omsetningen, eide 91,3 prosent av eiendelene og sysselsatte 86,6 prosent av antall ansatte. Verdiene blir fordelt blant ulike interessenter, interessentene med størst forhandlingsmakt er medlemmene i frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Siden det er store forskjeller blant frivillige organisasjoner, fører dette til at det er ulik grad av forhandlingsmakt i de ulike segmentene.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this master study is to create an overview of how values are created and captured by voluntary organizations in Norway. My object of study has been 209 voluntary organizations who are members of the umbrella organization Frivillighet Norge. A major finding is that the big organizations create the biggest economical values created by the voluntary organizations, In my selection 38 big organizations created 84,5 percent of the total turnover while they owned 91,3 percent of the assets and employed 86,6 percent of the employees. The values are shared between the stakeholders. The stakeholders who have the best ability to negotiate are the members of the voluntary organizations and the public authorities. Because of the substantial diversity of these organizations, the ability to negotiate is varies a lot.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.subjectFrivillige organisasjoneren_US
dc.subjectVerdiskapningen_US
dc.subjectVerdikapringen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en_US
dc.titleVerdiskaping og verdikapring i frivillige organisasjoner - En studie av 209 frivillige norske organisasjoneren_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel