Show simple item record

dc.contributor.authorJohnsen, Ågeen_US
dc.contributor.authorLarsen, Anna Charlotteen_US
dc.date.accessioned2015-10-07T09:10:09Z
dc.date.available2015-10-07T09:10:09Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.citationJohnsen, Å. & Larsen, A.C. (2015). Mål- og resultatstyring i kommunene: Virkninger for produktivitet og effektivitet? Nordiske Organisasjonsstudier, 17(1)en_US
dc.identifier.issn1501-8237en_US
dc.identifier.otherFRIDAID 1228894en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/2741
dc.description.abstractMål- og resultatstyring er et viktig verktøy i offentlig sektor, men har blitt kritisert for å bidra til mye kontroll og rapportering, uten at virkningene av dette verktøyet har vært nok dokumentert. Denne analysen utforsker virkninger av mål- og resultatstyringen i norske kommuner. Mål- og resultatstyringen er målt med en indeks med data fra 270 av 430 kommuner i den kommunale organisasjonsdatabasen for 2008. Virkningene på produktivitet og visse resultater er målt som gjennomsnittskostnader og leseresultater fra nasjonale prøver året etter i grunnskolen og som gjennomsnittskostnader og dekningsgrad definert som tildelte hjemmetjenester til mottakere som andel av befolkningen på 80 år eller mer i pleie- og omsorgstjenestene. Det er kontrollert for demografiske, finansielle, politiske og administrative forhold som kan tenkes å påvirke resultatene. Mål- og resultatstyring samvarierte med lave gjennomsnittlige driftskostnader per elev, men det var ingen samvariasjon mellom mål- og resultatstyring og skoleresultater målt som leseferdigheter i 8. klasse skoleåret etter. Mål- og resultatstyring samvarierte ikke med gjennomsnittlige driftskostnader per mottaker av hjemmetjenestene, men samvarierte med lave dekningsgrader. Analysene viser at det er mulig å utforske virkninger av mål- og resultatstyring for kommunale tjenester med sekundærdata fra offentlig statistikk, men at det er behov for mer forskning med flere typer data og ulike analysenivå.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherFagbokforlageten_US
dc.relation.ispartofseriesNordiske Organisasjonsstudier;17(1)en_US
dc.subjectAgentteorien_US
dc.subjectEvalueringen_US
dc.subjectMålstyringen_US
dc.subjectResultatmålingen_US
dc.subjectRapporteringen_US
dc.subjectÅpenheten_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en_US
dc.titleMål- og resultatstyring i kommunene: Virkninger for produktivitet og effektivitet?en_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record