Show simple item record

dc.contributor.advisorStrømgren, Børge
dc.contributor.authorMyhre, Martin Øverlien
dc.date.accessioned2015-01-30T14:47:31Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/2346
dc.descriptionMaster i læring i komplekse systemeren_US
dc.description.abstractDepresjon er en av de mest prevalente psykiske lidelsene, og fører seg store konsekvenser for individer som rammes av tilstanden. Likevel har depresjon mottatt relativt lite oppmerksomhet fra atferdsanalytikere. Artikkel 1 beskriver grunnleggende egenskaper ved en atferdsanalytisk tilnærming til depresjon. Ulike atferdsanalytiske fortolkninger av, og eksperimenter på depresjon vil presenteres. I presentasjonen vil det skilles mellom molekylære og molære forståelser. To atferdsanalytiske behandlinger av depresjon, Behavioral Activation, og Brief Behavioral Activation Treatment for Depression, vil presenteres kort, og knyttes opp mot den konseptuelle forståelsen. Sist vil forslag til områder som trenger videre utdypning, og forslag til ny forskning presenteres. Artikkel 2 beskriver en klinisk evaluering av Brief Behavioral Activation Treatment for Depression (BATD) opp mot vanlig behandling, for pasienter med moderat til alvorlig depresjon i akuttpsykiatrisk døgnbehandling. Studien er en systematisk replikasjon av Hopko, Lejuez, LePage, Hopko, og McNeil (2003), og benytter den reviderte BATD-protokollen (Lejuez, Hopko, Acierno, Daughters, & Pagoto, 2011). Resultatene viste en signifikant forskjell med sterk effektstørrelse mellom gruppene på endringsskåre. Når individuell variasjon ble analysert, hadde signifikant flere deltagere i BATD-gruppen en endring over Reliable Change Index, og endring av depresjonsdybde på BDI-II. Dette støtter BATDs kliniske signifikans ovenfor denne populasjonen. Studien fant også noe støtte for påstanden om at BATD er enkel og lære, og implementere. Det trengs stadig studier med denne populasjonen som inkluderer et større utvalg og oppfølgingsundersøkelseen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.relation.ispartofseriesMALKS;2014
dc.subjectAtferdsanalyseen_US
dc.subjectDepresjonen_US
dc.subjectAtferdsaktiveringen_US
dc.subjectBrief Behavioral Activation Treatment for Depressionen_US
dc.subjectEmpirisk støttede behandlingsformeren_US
dc.subjectPasienteren_US
dc.titleEn atferdsanalytisk tolkning av depresjonsbehandlingen_US
dc.title.alternativeAtferdsanalytisk konseptualisering og behandling av depresjon. Artikkel 1en_US
dc.title.alternativeEn evaluering av Brief Behavioral Activation Treatment for Depression for pasienter med moderat til alvorlig depresjon ved korttidsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne. Artikkel 2en_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record