Show simple item record

dc.contributor.advisorNore, Hæge
dc.contributor.advisorBrevik, Birger
dc.contributor.authorJohansen, Thor-Arne
dc.date.accessioned2014-04-02T08:43:30Z
dc.date.available2014-04-02T08:43:30Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/1942
dc.descriptionMaster i yrkespedagogikken_US
dc.description.abstractUnder tittelen Digitale verktøy i bygging av yrkeskompetanse på Restaurant- og matfag, Vg2 Kokk- og servitørfag presenteres min masteroppgave. I 2006 ble Kunnskapsløftet innført, og med innføringen av Kunnskapsløftet kom også de 5 grunnleggende ferdighetene, som i Kunnskapsløftet er definert som: å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne uttrykke seg skriftlig, å kunne lese, å kunne regne og å kunne bruke digitale verktøy. Denne oppgaven fokuserer på den grunnleggende ferdigheten å kunne bruke digitale verktøy gjennom problemstillingen: «Hvilke behov for digital kompetanse har elever og lærlinger innen Kokk- og servitørfag i yrkesfagopplæringen?» Hensikten med denne masteroppgaven har vært å undersøke hvilken kompetanse elever på Vg1 Restaurant- og matfag og på Vg2 Kokk- og servitørfag har for bruk av digitale verktøy i ulike arbeidssituasjoner i bransjen. På kjøkkenet og i restauranten, og hvordan det blir lagt til rette for at elevene skal møte behovet når de starter som lærlinger etter endt Vg2 Kokk- og servitørfag. Et spørsmål som kan stilles er om å kunne bruke digitale verktøy er et samfunnsfenomen eller er det en relevant ferdighet når det gjelder utviklingen av yrkeskompetanse for kokker og servitører? Det er gjennomført telefon intervjuer med lærere, bransjerepresentanter og representanter fra bransjeorganisasjoner. Videre er det benyttet en kvalitativ innholdsanalyse i denne masteroppgaven hvor det er gjennomførte en systematisk gjennomgang av læreplanene på programfagområdet Restaurant- og matfag Vg1 og Vg2 Kokk- og servitør fag, føringer fra departement og arbeidsgiver. Innholdet ble registrerte, kategoriserte og analysert i forhold til hva som var relevant for problemstillingen. Analysene ble gjennomført med tanke på digitale verktøy og bruken av disse i læreplanene for programfagområdet. I tillegg ble det utarbeidet et forslag til lokal læreplan med fokus på digitale verktøy, verktøyet er ment å illustrere hvordan en lærer med «digitale briller» kan lese læreplanen på Vg1 Restaurant- og matfag og Vg2 Kokk- servitørfag med den hensikt å integrere digitale verktøy på fagenes premisser i størst mulig grad i de aller fleste kompetansemål til enhver tid. Ved å lese læreplanen med «digitale briller» mener jeg å lese læreplanen med den hensikt å finne måter å integrere digitale verktøy i størst mulig grad, på flest mulige områder. Gjennom analyser av intervjuer og drøftinger tilsier funnene at det ikke er store forskjeller mellom det behovet bransjen har for digitale verktøy og den kompetansen elevene besitter når de kommer ut i lærlingetiden. Resultatene viser at skole og bransje er rimelig samstemte i forhold til at de grunnleggende ferdighetene bør være på plass før lærlingtiden. Videre viser funnene at elevene har behov for digitale verktøy innenfor Kokk- og servitørfag daglig i arbeidssituasjonen på kjøkkenet og i restauranten. Deretter viser funn at skole og bransje er rimelig samstemte, i forhold til hvilke digitale verktøy elevene bør opparbeide seg ferdigheter i på skolen, og hvilke som er bedriftsspesifikke. Både skole, bedrift og bransjeorganisasjonene trekker frem maskinvare enten i form av Pc, Mac eller Ipad for å kunne henge med i hverdagen. Alle respondentene trakk også frem hvor viktig det var med gode kunnskaper i forhold til kontorstøtte verktøy, beherske enkle regler for intuitiv lagring og internett i forhold til informasjonssøk. De bedriftsspesifikke digitale verktøyene varierer fra sted til sted, kjede til kjede. Skolen har ikke alle de forskjellige digitale løsningene som bedriftene sitter med tilgjengelige, dette forventer heller ikke bedriftene. Videre ble det funnet at både skole og bransje uttrykker samme bekymringer i forhold til å holde tritt både med tanke på oppgradering av utstyrsparken og ikke minst oppdatering av den enkelte. Analysene av læreplanene viser at de er lite konkrete når det gjelder digitale verktøy på Vg1 Restaurant- og matfag og Vg2 Kokk- og servitørfag. Avslutningsvis antyder funnene at lærlingene har bedre grunnlag for å ta i bruk nye digitale verktøy enn den eldre garde.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.relation.ispartofseriesMAYP;2014
dc.subjectDigitale verktøyen_US
dc.subjectYrkeskompetanseen_US
dc.subjectRestaurant- og matfagen_US
dc.subjectKokk- og servitørfagen_US
dc.subjectYrkesfagen_US
dc.subjectDigital kompetanseen_US
dc.subjectKunnskapsløfteten_US
dc.subjectLæreplaneren_US
dc.subjectFerdigheteren_US
dc.subjectHoldningeren_US
dc.titleDigitale verktøy i bygging av yrkeskompetanse på Restaurant- og matfag, Vg2 Kokk- og servitørfagen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record