Show simple item record

dc.contributor.authorOngstad, Sigmunden_US
dc.date.accessioned2014-02-06T11:38:10Z
dc.date.available2014-02-06T11:38:10Z
dc.date.issued2013en_US
dc.identifier.citationOngstad, S. (2013). Relasjonen estetikk–epistemologi–etikk og fagdidaktikk. Et semiotisk-kommunikativt perspektiv på estetikk og utdanning. InFormation-Nordic Journal of Art and Research, 2(1).en_US
dc.identifier.issn1893-2479en_US
dc.identifier.otherFRIDAID 1082430en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/1818
dc.description.abstractArtikkelen tar mål av seg å vise at det hersker en indre sammenheng, på den ene siden mellom en rekke ulike kommunikative og didaktiske aspekter som kan samles under nøkkelbegrepene estetikk, epistemologi og etikk. På den annen side fremholdes det at det eksisterer en intern dynamikk mellom form, innhold og handling i enhver kulturell ytring, og at denne triaden utgjør grunnelementet i en rekke kjente triader innen filosofi og utdanning. Selv om teksten hovedsakelig argumenterer på et generelt nivå ved å sammenføre ulike teoretiske syn fra ulike kilder, baserer den seg også på flere empiriske studier av undervisning, kunnskap og læring. Selv om det sentrale fokus er på forholdet mellom de nevnte triadene, vies forholdet mellom estetikk og kommunikasjon særlig oppmerksomhet, spesielt i tilknytning til utdanning og fag-/didaktikk. Artikkelen drøfter først de mest sentrale begrepene og deres komplementære og følgelig problematiske natur. Videre presenteres og diskuteres to historisk viktige tekster som har forsøkt å håndtere disse forholdene. Dernest hevdes det at for å forstå triadenes innvirkning på forskeres faglige og vitenskapelige posisjonering, så bør teorirammen utvides fra språk i mer snever forstand til semiotikk. Siste del gir så et oversyn over og forklarer i detalj en rekke systemiske sammenhenger mellom presenterte nøkkelbegreper.Deretter gjøres korte evalueringer av begrepsrammeverket. Til slutt gis en rekke referanser til flere empiriske studier av triader i ulike utdanningskontekster, før artikkelens hovedideer oppsummeres.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.subjectEpistemologien_US
dc.subjectKunnskapsteorien_US
dc.subjectkommunikative triaderen_US
dc.subjectKonteksten_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US
dc.titleRelasjonen estetikk – epistemologi – etikk og fagdidaktikk. Et semiotisk-kommunikativt perspektiv på estetikk og utdanning.en_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.description.versionDette verket er lisensiert med en Creative Commons Attribution 3.0-lisens.en_US
dc.identifier.doihttp://dx.doi.org/10.7577/if.v2i1.616


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record