Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHovik, Sissel
dc.contributor.authorBersamina, Bojie
dc.date.accessioned2013-08-09T09:04:02Z
dc.date.available2013-08-09T09:04:02Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/1559
dc.descriptionMaster i styring og ledelseen_US
dc.description.abstractThe aim of this paper is to identify if skills and actors in public organizations have an influence on the use of economic analysis on environmental and climate issues. My background and motivation is based on the City of Oslo’s City Government statement, the complexity of environmental and climate programs and the requirement from the Department of Finance to perform economic analysis on environmental and climate field. The paper is based on a qualitative method. The existing data on the use economic analysis in the field of climate and environment, in local government level, is limited. This led me to collect primary data. I interviewed 5 cities resulting to a relatively small number of cases and cannot therefore be generalized. A semi-structured interview guide was made for the purpose of this paper. Public organizations are concerned about the scarcity of public resources. They must carry through tasks on behalf of the community/society. The actors in government consist of politicians, bureaucrats and stakeholders. Stakeholders, in this paper, are defined as the general public, the State and other entities that have interest in what public organization do. Politicians and, in certain degree, bureaucrats can be held into account by means of accountability, transparency and openness. The cities in this paper use economic analysis on assessing environmental and climate impacts. Economic analysis is performed in different levels of the organization. The performance of economic analysis could be gained by utilizing the existing skills in the departmental level in the cities and underlying agencies or through external consultants, showing an indirect influence in the use of economic analysis. The use of economic analysis can be initiated by the politicians to maximize reelection, show transparency and to implement actions in relation to their political stand/ideology. Bureaucrats can initiate the performance of economic analysis either as an order from the politicians, to strengthen their arguments, maximizing budget and by acting within their own interest. The use of economic analysis is also used towards the general public. Both politicians and bureaucrats have therefore a direct influence in the use of economic analysis in the cities.en_US
dc.description.abstractKommunenes bruk av økonomiske analyser på vurdering av klima- og miljøtiltak. Hensikten med denne oppgaven er å identifisere om kompetanse/ferdigheter og aktører i offentlige organisasjoner har påvirkning i bruk av økonomiske analyser når miljø- og klimatiltak vurderes. Min bakgrunn og motivasjon stammer fra byrådserklæringen for det sittende byråd i Oslo, kompleksiteten i miljø- og klimadokumenter, samt etterspørsel fra Byrådsavdeling for finans om å foreta økonomiske analyser på klima- og miljøområdet. Kvalitativ metode er brukt i denne oppgaven. Det oppleves at eksisterende data om bruk av økonomiske analyser på klima- og miljøområdet, på kommunalt nivå er begrenset. Dette har ført til innsamling av primær data. Jeg har intervjuet 5 byer, en relativ liten populasjon som ikke gjør det mulig å generalisere. En semi-strukturert intervjuguide er utarbeidet til formålet med denne oppgaven. Offentlige ressurser er knappe. Det er konkurranse om de tilgjengelige midlene til ulike gode formål. Aktører i offentlige organisasjoner består av politikere, byråkrater og andre interessenter. Interessenter i denne sammenhengen vil bli definert som allmennheten/ publikum, staten osv. Disse aktørene, som har en posisjon i offentlige organer, skal vise at de har ansvar, de er transparent og åpen mot publikum. Byene i denne oppgaven bruker økonomiske analyser når de vurderer miljø- og klimatiltak. Økonomiske analyser er brukt i forskjellige nivåer i organisasjonen. Den nødvendige kompetansen på bruk av økonomiske analyser kan hentes ved å bruke eksisterende kompetanse som finnes i andre departementer, underliggende etater og kjøp av konsulenttjenester, noe som viser en indirekte påvirkning på bruk av økonomiske analyser på vurdering av miljø- og klimatiltak. Bruk av økonomisk analyse kan komme som initiativ fra politikerne for å maksimere gjenvalg, vise åpenhet og å implementere tiltak basert på deres politisk standpunkt/ideologi. På den andre siden kan byråkratene initiere bruk av økonomisk analyse som en ordre fra politikerne, forsterke deres argumenter, maksimere budsjett og av selvinteresse. Resultatene er også brukt mot andre interessenter. Både politikerne og byråkratene har dermed en direkte påvirkning på bruk av økonomiske analyser når miljø- og klimatiltak vurderes.nob
dc.language.isoengen_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for samfunnsfagen_US
dc.subjectØkonomiske analyseren_US
dc.subjectMiljø- og klimatiltaken_US
dc.subjectPolitikken_US
dc.subjectKommunalforvaltningen_US
dc.subjectKommuneren_US
dc.subjectByråkratien_US
dc.subjectStyringen_US
dc.subjectLedelseen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en_US
dc.titleHow much green does it cost? : local government’s use of economic analysis on climate and environmental issuesen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel