Show simple item record

dc.contributor.authorBorge, Lisbeten_US
dc.contributor.authorChristiansen, Bjørgen_US
dc.contributor.authorFagermoen, May Solveigen_US
dc.date.accessioned2013-03-07T09:56:41Z
dc.date.available2013-03-07T09:56:41Z
dc.date.issued2012en_US
dc.identifier.citationBorge, L., Christiansen, B. & Fagermoen, M.S. (2012). Motivasjon til livsstilsendring hos personer med sykelig overvekt. Sykepleien Forskning, 7(1), 16-22en_US
dc.identifier.issn1890-2936en_US
dc.identifier.otherFRIDAID 974159en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/1386
dc.description.abstractsatsingsområde. I dette endringsarbeidet kan et lærings- og mestringssenter (LMS) være nyttig. Hensikt: Å få fordypet kunnskap om hva som bidrar til å motivere eller demotivere personer med sykelig overvekt for livsstilsendring i hverdagen, og hvilken betydning et LMS kan ha i denne sammenheng. Metode: Studien har et utforskende deskriptivt design og består av individuelle livsformsintervjuer med elleve personer som tidligere hadde deltatt på et opplæringsprogram ved LMS for sykelig overvekt. Dataene er analysert ved hjelp av en hermeneutisk – fenomenologisk forståelse. Resultater: Fem hovedtemaer ble funnet; (1) Stor kropp og belastninger (2) Erfaringer med fastlege og helsepersonell (3) Mellom kunnskap og handling (4) Sosial støtte (5) Operasjon – eneste håp til endring. Konklusjon: Motivasjon til livsstilsendring kom først når helseplagene ble for store, og ikke av å ha en stor kropp i seg selv. Kvaliteten på møter med fastleger og helsepersonell var avgjørende for å endre vaner. Et tilpasset opplæringsprogram, der erfarne brukere underviste i samarbeid med helsepersonell, bidro til at deltakerne opplevde kunnskap som personlig og relevant, og økte bevisstgjøring og motivasjon for livsstilsendring. Kognitiv teori kan være et nyttig verktøy i endringsprosessen. Selvhjelpsgrupper kan fungere som et støttende og motiverende nettverk. Operasjon sees på som siste utvei, og gir størst håp om endring.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk sykepleierforbunden_US
dc.relation.ispartofseriesSykepleien forskning;7(1)en_US
dc.subjectOvervekten_US
dc.subjectFedmeen_US
dc.subjectLivsstilsendringen_US
dc.titleMotivasjon til livsstilsendring hos personer med sykelig overvekten_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.identifier.doihttp://dx.doi.org/104220/sykepleienf.2012.0024


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record