Show simple item record

dc.contributor.advisorLøkke, Jon Arne
dc.contributor.authorAndersen, Anne Louise
dc.date.accessioned2012-03-26T13:51:03Z
dc.date.available2012-03-26T13:51:03Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/1157
dc.descriptionMaster i læring i komplekse systemeren_US
dc.description.abstractDet er behov for økt kunnskap om lese- og skrivevansker, og hvilke tiltak som er mest effektive for å fremme tidlig leseutvikling. Norske elever er svake lesere sammenlignet med elever i våre naboland, viser internasjonale undersøkelser som PIRLS og PISA. Vi må til USA for å finne metoder som baserer seg på vitenskapelige dokumenterte funn om hva som er effektiv leseopplæring. Studien har tatt sikte på å undersøke om tre elever som skårer under kritisk grense på nasjonal kartlegging i lesing, vil forbedre sine leseferdigheter gjennom en seks ukers intervensjon basert på Presisjonsopplæring. Både nasjonal og internasjonal forskning gir støtte til at avkoding og flyt er en sentral faktor for å utvikle både leseferdigheter og god leseforståelse. Resultatene fra studien viser at samtlige elever oppnådde betydelig forbedring av leseflyt på lesing av bokstaver og lydrette ord, to- og trelydsord. Videre viste de tre elevene også en økning av lesefrekvens når det ble testet på lesing av ord som ikke har vært trent, men ikke tilsvarende det nivået som på ordlistene som ble trent under intervensjonenen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.relation.ispartofseriesMALKS;2012
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Psykologi: 260::Utviklingspsykologi: 265en_US
dc.subjectAtferdsanalyseen_US
dc.subjectLeseflyten_US
dc.subjectLese- og skrivevanskeren_US
dc.subjectLeseferdigheteren_US
dc.subjectPresisjonsopplæringen_US
dc.subjectKomplekse systemeren_US
dc.titleGjennomgang av evidensbasert leseopplæring med vekt på en atferdsanalytisk tilnærming, presisjonsopplæring ( artikkel 1)en_US
dc.title.alternativePresisjonsopplæring og etablering av leseflyt for tre elever på tredje trinn (artikkel 2)en_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record