Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNord, Randi
dc.contributor.authorJerpseth, Heidi
dc.contributor.authorFagermoen, May Solveig
dc.date.accessioned2012-03-16T09:04:56Z
dc.date.available2012-03-16T09:04:56Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationNord,R., Jerpseth,H., Fagermoen,M.S. (2012). Betydningen av pilotundersøkelse før validering av oversatte instrumenter. Nordisk sygeplejeforskning, 2 (1), 45-53en_US
dc.identifier.issnPrint: 1892-2678
dc.identifier.issnOnline: 1892-2686
dc.identifier.otherFRIDAID 912655
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/1146
dc.description.abstractSykepleiere har uttrykt behov for et instrument for vurdering og oppfølging av etterlevelse av helseråd for hjertesviktpasienter. I USA er det utviklet to spørreskjemaer som tar sikte på å vurdere etterlevelse av helseråd innenfor rammen av saltfattig mat og å ta medisiner som forordnet. Disse instrumentene ble oversatt til norsk. To pilotundersøkelser ble gjennomført med hensikt å sikre kulturell tilpasning av instrumentene og kartlegging av rekrutterings- og datasamlingsprosedyre. Kulturell tilpasning av instrumentene ble gjort gjennom et fokusgruppeintervju med fire pasienter. Kartlegging av ønskede prosedyrer for rekruttering av pasienter, og elementer i datasamlingsprosessen ble gjennomført med strukturerte intervju og åpne spørsmål med 16 pasienter. Fokusgruppeintervjuet resulterte i noen endringer i formuleringer. Det strukturerte intervjuet avdekket sentrale elementer: Under halvparten av informantene ville ha svart på et tilsendt spørreskjema. De ville heller bli intervjuet enn å fylle ut svarene selv. Et entydig funn var at de ikke ville delta om det dreide seg om forpliktelser til flere undersøkelser eller tester. Deltagelse måtte helst skje i forbindelse med et sammenfallende ærend på sykehuseten_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.relation.ispartofseriesNordisk sygeplejeforskning;2 (1)
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Kardiologi: 771en_US
dc.subjectHjertesvikten_US
dc.subjectEtterlevelseen_US
dc.subjectHealth Belief Modelen_US
dc.titleBetydningen av pilotundersøkelse før validering av oversatte instrumenteren_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.description.versionPostprint version of published articleen_US
dc.identifier.doihttp://www.idunn.no/ts/nsf/2012/01/art06


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel