• EPISTEMOLOGIES OF DIGITAL JOURNALISM AND MISINFORMATION 

   Ekström, Mats; Lewis, Seth C.; Westlund, Oscar (Article, 2019-09)
   Verified, fact-based information is presumed to be an important feature in society, for citizens individually and for democratic governance as a whole. During much the 20th century, legacy news media enjoyed a prominent ...
  • Førti år i forskningens tjeneste 

   Hornmoen, Harald (Article, 2013)
   Hva kjennetegner journalistiske representasjoner av forskere og forskning i forskjellige perioder fra 1966 til 2006? På hvilken måte har representasjonene endret seg? Denne delen av prosjektet presenterer en sammenliknende ...
  • ”Pandemisk paranoia?” En analyse av nyhetsomtalen av svineinfluensaen i norske aviser 

   Hornmoen, Harald (Article, 2013)
   Studien er analyse av hvordan et utvalg norske aviser (papiraviser) representerte og konstruerte svineinfluensaen og trusselen knyttet til denne i to kritiske faser i sykdommens utviklingsforløp. Den første fasen var da ...