• Bachelor eller master - hva er lønnseffekten av to ekstra studieår? 

      Pedersen, Amalie Tveit; Tveiten, Sara (Master thesis, 2018)
      I denne masteroppgaven undersøker vi lønnsforskjeller mellom kandidater med bachelorgrad og mastergrad innen økonomisk-administrative fag basert på en spørreundersøkelse. Spørre-undersøkelsen ble sendt ut til personer ...