• Labelling Journalism - The Discourse of Sectional Paratexts in Print and Online Newspapers 

   Benestad, Yngve Hågvar (Nordicom Review;33(2), Journal article; Peer reviewed, 2012-12)
   The present article explains why it is important to consider newspapers’ formats and content sections in discourse analyses. It performs a comparative analysis of the choice and naming of content sections in the print ...
  • Laddering IPO Shares 

   Fjesme, Sturla (European Journal of Finance;Volume 25, 2019 - Issue 8, Journal article; Peer reviewed, 2018-10-30)
  • Langsiktig sparing til pensjon - En analyse av optimale porteføljevalg for pensjonssparing løst ved dynamisk programmering 

   Kolbjørnsrud, Johan; Tvedte, Silje Louise (Master thesis, 2018)
   In this thesis, we try to find optimal behaviour when saving for retirement. We compare different savings options and find which portfolio combinations that will become the best for the different investors. The various ...
  • Langtidsplanlegging i forsvarssektoren, administrasjon eller politikk? 

   Furuseth, Helge Rager (Master thesis, 2018)
   Langtidsplanleggingen i forsvarssektoren er en kompleks prosess med mange aktører. Disse må balansere forskjellige roller i forskjellige sammenhenger. Det skal gis et uavhengig fagmilitært råd som skal danne utgangspunkt ...
  • Langtidssosialhjelpsmottakere : veien til sosialkontoret, deres livssituasjon og fremtidsutsikter 

   Chudasama, Krishna (Master thesis, 2005)
   Oppgavens overordnede tema er sosialhjelpsmottakeres - veien til sosialkontoret - deres livssituasjon, og fremtidsutsikter. Langtidssosialhjelpsmottakere er en stor gruppe og utgjør en stor utgiftspost for sosialkontorets ...
  • Laser diverticulotomy for Zenker's diverticulum-does it improve quality of life? 

   Skaug, Håkon Pharo; Geirdal, Amy Østertun; Brøndbo, Kjell (European Archives of Oto-Rhino-Laryngology;270(9), Journal article; Peer reviewed, 2013-09)
   To determine quality of life (QoL) in individuals with dysphagia related to identified Zenker’s diverticulum before (T1) and one year after undergoing endoscopic laser diverticulotomy surgery (T2). A total of 43 individuals ...
  • Lasting temporariness: Projects as capability bridges across time and organizational levels 

   Breunig, Karl Joachim; Söderlund, Jonas; Kvålshaugen, Ragnhild (Academy of Management. Annual Meeting Proceedings, Journal article; Peer reviewed, 2015)
   This study reveals how learning and experiences accumulated in temporary projects contribute to capability development and change of strategic orientation in project-based organizations. We argue that capability development ...
  • Leader self-efficacy and role ambiguity and follower leader-member exchange 

   Kuvaas, Bård; Buch, Robert (Journal article; Peer reviewed, 2019-12-17)
   Purpose – The purpose of this study is to investigate whether leader self-efficacy and leader role ambiguity are related to follower LMX. In addition, we examine whether the relationship between follower LMX and turnover ...
  • Leader-member exchange relationships and follower outcomes: The mediating role of perceiving goals as invariable 

   Kuvaas, Bård; Buch, Robert (Human Resource Management;Volume 57, Issue 1, Journal article; Peer reviewed, 2018-01)
   In the present study, we investigated whether perceiving goals as invariable mediated the link between leader-member exchange (LMX) relationships and role overload, turnover intention, and work performance. Perceiving goals ...
  • Leading for better outcomes: social work as knowledge work 

   Rønningstad, Chris (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   This article explores how leadership practices have the potential to improve decisions and outcomes in social work. Through a literature review, the article identifies social work managers’ use of adaptive, administrative ...
  • Leading the unwilling: Unilateral strategies to prevent arctic oil exploration 

   Leroux, Justin; Spiro, Daniel (Resource and Energy Economics;Volume 54, November 2018, Journal article; Peer reviewed, 2018-09-05)
   Arctic oil extraction is inconsistent with the 2 °C target. We study unilateral strategies by climate-concerned Arctic countries to deter extraction by others. Contradicting common theoretical assumptions about climate-change ...
  • Lean i forvaltningen : verktøy, trend eller symbol? 

   Alshbib, Loubna; Ulvin, Kim (Master thesis, 2013)
   Nivået av interesse for Lean som et middel til endring og forbedring i offentlig sektor har vært høy og virker å være tiltagende. I denne oppgaven har vi forsøkt å svare på problemstillingen: Hvorfor er Lean innført og ...
  • Lean on me: Innføring av Lean i helsesektoren 

   Dybdal, Mina (Master thesis, 2014)
   Organisasjonsoppskriften Lean, beskrevet som en overordnet ledelsesfilosofi, en prosess og en metode, har gjort sitt inntog i helsesektoren de siste 15 årene. Medisinsk klinikk ved Oslo Universitetssykehus (OUS) innførte ...
  • Learning safety education from journalism educations in the global south. 

   Krøvel, Roy (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The article recaps the main findings of the investigations presented in this special issue and seeks to answer the question “What can Northern journalism educators do to improve safety during fieldwork ...
  • Ledelse og konflikthåndtering 

   Pedersen, Anette Haglund (Bachelor thesis, 2017-05)
   Denne bacheloroppgaven er temaet ledelse og konflikthåndtering. Undersøkelser på temaet peker på at konflikter er et aktuelt tema på norske arbeidsplasser, samt at norske ledere er konfliktsky og dårlig til å kommunisere. ...
  • Ledelse og relasjoner - en studie av sammenhengen mellom leders arbeidsoverbelastning og leder-medarbeider-relasjoner (LMR) 

   Skogen, Christina (Master thesis, 2017)
   I denne studien undersøker jeg om leders arbeidsoverbelastning påvirker relasjonen han eller hun har til sine medarbeidere (LMR). I tråd med nye forskningsanbefalinger skiller jeg i denne oppgaven mellom selvinitiert ...
  • Ledelse og trivsel - Hvorledes feminin og maskulin lederstil påvirker arbeidstakeres trivsel 

   Skadberg, Tone (Master thesis, 2015)
   Denne studien ønsket å utforske hvilken lederstil som var trivselsskapende for norske arbeidstakere, og om den hadde feminine eller maskuline assosiasjoner. Forskningen baserte seg på en kvalitativ metode, hvor to ...
  • Ledelse ved omorganiseringsprosesser : hvordan påvirker ledelse resultatet av en omorganiseringsprosess i OUS? 

   Groendahl, Iren; Sardo, Vibeke (Master thesis, 2013)
   Vi er begge ansatt innen helsesektoren og som ledere står vi overfor til tider store og svært utfordrende omorganiseringsprosesser. Man hører stadig om hvordan slike prosesser mislykkes, men sjelden om vellykkede resultater. ...
  • Ledelse, styring og verdier 

   Ladegård, Gro; Vabo, Signy Irene (Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse;7 (1), Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Ledere som i praksis står overfor valget mellom styring og ledelse som virkemidler for koordinering i konkrete saker, vil i prinsippet først og fremst vurdere det økonomisk rasjonelle i dette valget. Men i praksis reises ...
  • Ledelsesidealer i Forsvaret 

   Johnsen, Åge; Lunde, Stig (Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse;14 (1), Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Ledelsesfaget trenger empiriske studier av ulike teoriers nedslagsfelt i praksis. Denne artikkelen analyserer ledelsesidealene i Forsvaret etter 1945 i forhold til teoriutviklingen i ledelsesfaget. Forsvaret er interessant ...