Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGulbrandsen, Liv Mette
dc.contributor.authorØstereng, Marita
dc.date.accessioned2012-01-06T12:23:43Z
dc.date.available2012-01-06T12:23:43Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationGulbrandsen, L.M. & Østereng, M. (2011). Barnevernets omsorgssentre for enslige, mindreårige asylsøkere: En arena for konstituering og formidling av norskhet. Sosiologi i dag, 41 (3/4)en_US
dc.identifier.issn0332-6330
dc.identifier.otherFRIDAID 841742
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/1017
dc.description.abstractLikestilling mellom kvinner og menn framheves som et sentralt trekk ved det norske samfunnet. I denne artikkelen betraktes kjønnslikestilling som et aspekt ved norskhet, og vi utforsker hvordan dette norskhetsaspektet konstitueres og kommer til uttrykk i samhandling mellom miljøarbeidere og barn på omsorgssentre for enslige, mindreårige asylsøkere. I kvalitative intervjuer forteller miljøarbeidere om dagligliv, omsorgspraksiser og -forståelser ved institusjonene. Selv om kjønnslikestilling gjerne framheves som et viktig ideologisk så vel som et praktisk og organisatorisk aspekt ved arbeidet, er fenomenet også karakterisert ved vaghet og tvetydighet: Hva dreier det seg om? I de daglige omsorgspraksisene synes relasjonen mellom kvinnelige og mannlige miljøarbeidere å variere med omsorgsoppgavenes tyngdepunkt i henholdsvis emosjonsarbeid, autoritetsarbeid og huslig-praktisk arbeid. Det tilhører norskhetens privilegium å definere når det er likestilling som likhet eller likestilling som likeverdighet som gjelder.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNovusen_US
dc.relation.ispartofseriesSosiologi i dag;41 (3/4)
dc.subjectLikestillingen_US
dc.subjectOmsorgssentreen_US
dc.subjectAsylsøkereen_US
dc.subjectBarneverneten_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220en_US
dc.titleBarnevernets omsorgssentre for enslige, mindreårige asylsøkere: En arena for konstituering og formidling av norskheten_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel