• Arbeidsgiverrettet arbeidsinkludering: Ny politikk, ny praksis 

   Aksnes, Siri Yde (OsloMet Avhandling 2019;Nr. 26, Doctoral thesis; Peer reviewed, 2019)
   Denne avhandlingen handler om dreiningen mot arbeidsgiverrettede tilnærminger til arbeidsinkludering og hvordan denne dreiningen påvirker praksis og forskning innenfor dette feltet. Studien har to formål. For det første ...
  • Funksjonsevne blant langtidsmottakere av sosialhjelp 

   van der Wel, Kjetil; Dahl, Espen; Lødemel, Ivar; Løyland, Borghild; Naper, Sille Ohrem; Slagsvold, Marit (HiO-rapport;2006 nr. 29, Research report, 2006-12)
  • Sosial ulikhet i helse: en norsk kunnskapsoversikt 

   Dahl, Espen; Bergsli, Heidi; van der Wel, Kjetil (Research report, 2014-03)
   Denne rapporten handler om sosial ulikhet i helse i Norge – omfang, utviklingstrekk, årsaker og konsekvenser, og den politikken norske myndigheter fører og bør føre for å redusere sosiale ulikhet i helse i Norge. Rapporten ...